Domov
fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

svoc ikonaV zmysle rozvoja študentských aktivít vyhlasujem pre rok 2019 konferenciu študentov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v študentskej vedeckej a odbornej činnosti na deň 25.04.2019.

 

1. Cieľová skupina študentov konferencie

Konferencia je určená pre všetkých študentov SjF TUKE, ako aj pre študentov Strojníckych fakúlt na Slovensku a v zahraničí. Aktívnu účasť odporúčam študentom končiacich ročníkov v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia.

 

2. Oblastné zameranie konferencie
Prezentácie študentských prác sa budú konať v sekciách, ktoré sú príslušné ústavom fakulty:

- sekcia 1: Automatizácia, mechatronika, robotika a výrobná technika (garant: prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.)
- sekcia 2: Výrobné technológie (garant: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.)
- sekcia 3: Konštrukčné inžinierstvo a aplikovaná mechanika (garant: prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.)
- sekcia 4: Bezpečnosť, kvalita a biomedicínske inžinierstvo (garant: doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.)
- sekcia 5: Manažment, priemyselné a digitálne inžinierstvo (garant: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.)
- sekcia 6: Energetické a procesné inžinierstvo (garant: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.)

 

3. Programový výbor konferencie
Predseda: prof. Ing. Ján Slota, PhD.
Členovia: prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. - garant sekcie č. 1
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. - garant sekcie č. 2
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. - garant sekcie č. 3
doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. - garant sekcie č. 4
prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. - garant sekcie č. 5
Dr.h.c mult. prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. - garant sekcie č. 6

 

4. Podmienky účasti študentov na konferencii
a) Študent absolvuje katedrové kolo ŠVOČ do 12.04. 2019 (pre účastníkov z iných Strojníckych fakúlt zo Slovenska a zahraničia platí odporúčanie vedúceho pracoviska)
b) Študenta nahlási vedúci katedry - pracoviska k účasti na konferenciu ŠVOČ do 17.04. 2019.
c) Študent sa prihlási - prihláškou na Študijné oddelenie SjF u p. Timkovej, kde vyplní:
- sekciu prezentácie, názov témy, autora práce, formu a ročník štúdia, katedru - pracovisko, vedúceho témy, anotáciu (10 riadkov). Uvedenú prihlášku podpíše autor práce a vedúci katedry - pracoviska do 17.04.2019.
d) Prácu v rozsahu (15 - 20 strán) v textovej podobe študenti odovzdajú na ŠO SjF p. Timkovej do 17.04.2019.
e) Prezentované práce študentov môžu byť časti diplomových a bakalárskych prác, alebo iné témy, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej činnosti pracoviska.
f) Vedúci katedier, resp. pracovísk nahlásia prvých riešiteľov a ich vedúcich prác v počte minimálne „3“ a max. „5“ študentov. (bod f) neplatí pre účastníkov z iných Strojníckych fakúlt zo Slovenska a zahraničia)
g) Prezentácia v slovenskom, resp. anglickom jazyku v programe power - point.

 

5. Časové zabezpečenie prezentácií
- Do 12.04.2019 - katedrové kolá ŠVOČ 2019, zodpovedný: vedúci katedry
- Do 17.04.2019 - nahlásenie účastníkov konferencie a prihlásenie sa študentov, zodpovedný: vedúci katedry
- Do 17.04.2019 - odovzdanie prác v textovej podobe na Študijné oddelenie SjF
- Dňa 25.04.2019 o 9.00 h - zahájenie prezentácií na konferencii podľa sekcií (1 - 6) na uvedených pracoviskách

Vyhlásenie najlepších prác a odovzdanie ocenení bude 25.04.2019 o 14.00 h v priestoroch Univerzitnej knižnice - Letná 9, Košice

 

6. Priebeh a vyhodnotenie konferencie

  • Organizáciu a riadenie konferencie zabezpečuje ŠO SjF a programový výbor pod gesciou dekana SjF TUKE, Dr.h.c. prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD., MPH
  • Odbornú stránku prezentácii garantujú gestori sekcií.
  • Finančné ocenenie príspevkov bude po sekciách (1. až 3. miesto).
  • Písomné uznanie prezentovaných prác dostanú všetci účastníci.
  • Účastníci z iných Strojníckych fakúlt zo Slovenska a zahraničia budú zadelení do sekcií programovým výborom. 

 

V prípade námetov a nejasností prosím kontaktovať Študijné oddelenie SjF.

prihláška TU

 

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
                        dekan

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

 

Október 2019
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2623

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 9/B
042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.