ÚVOD

Aktuality

Oznamy pre študentov

 • Katedrové kolo ŠVOČ 2018 2018-03-12

  Oznamujeme študentom, že dňa 24.04.2018 (utorok) o 8:30 sa na KAMaSI uskutoční Katedrové kolo ŠVOČ 2017/2018 pre študijné programy 1. stupeň - Strojné inžinierstvo 2. stupeň - Aplikovaná mechanika,...

 • KĽÚČ KU KARIÉRE 2017-11-21

  Pozývame študentov končiacich ročníkov inžinierských študijných programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo na workshop pracovných príležitostí a na stretnutie so zamestnávateľmi v rámci...

 • Prezentácia firmy Evektor a ZSVTS 2017-11-20

  AKTUALIZOVANÉ: Pozývame študentov 1. ročníkov inžinierských študijných programov Aplikovaná mechanika, Strojné inžinierstvo, Mechatronika a Dopravná technika a logistika na stretnutie so zástupcom firmy...

 • Workshop Škoda Auto 2017 2017-10-29

  Pozývame študentov Strojníckej fakulty na pravidelný Workshop spoločnosti ŠKODA Auto, ktorý sa uskutoční pod záštitou dekana SjF Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc.. Workshopu sa...

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

spolupraca

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TU v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam