Domov

 

phoca thumb l img 4821

Cena veľtrhu-Projekt SMILING

Smiling systém získal ocenenie na Jubilejnom 20. medzinárodnom strojárskom veľtrhu, ktorý sa konal na výstavisku Agrokomplex od 21. do 24. 5. 2013 v Nitre. Zo 7 najvýznamnejších ocenení veľtrhu sme získali jednu z cien za rehabilitačnú topánku Smiling ako jediná zo 12 fakúlt zúčastnených v rámci TECHNOFÓRA 2013.

Save

Save

Save

 

phoca thumb l img 7203

Komplexný model automatizovanej priemyselnej linky

FESTO Didactic

 

158

Praktické cvičenia, semestrálne a záverečné práce

Využitie stavebnicového systému FESTO, vývojovej platformy Arduino a priemyselných komponentov

 

Aktuality


Exkurzia vo firme Magneti Marelli Slovakia.

Dňa 2.3.2018 sa študenti 1. a 2. ročníka študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili celodennej exkurzie v priestoroch medzinárodnej spoločnosti Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. v Kechneci, ktorá bola zameraná na automatizáciu výroby elektrotechnických a mechatronických komponentov pre automobilový priemysel. Magneti Marelli Slovakia - Electronics & Powertrain predstavuje jeden z najmodernejších závodov v okolí Košíc a je pekným príkladom automatizácie výroby komponentov pre automobilový priemysel.

Študenti sa oboznámili výrobným programom spoločnosti a závodu Kechnec.  V sprievode odborných zamestnancov si prezreli výrobné linky pre povrchovú a finálnu montáž riadiacej jednotky infotainmentu a linky výroby štartérov xenónových osvetľovacích systémov automobilov.  Ďalej si prezreli montáž a testovanie LED prístrojových panelov a automatizované linky pre výrobu palivových čerpadiel (GDI)  motorových vozidiel.

Študenti sa tiež oboznámili so základnými princípmi WCM (World Class Manufacturing, komplexná metodológia optimalizácie výrobného procesu kombinujúca Total Quality Management a Lean Production uplatňovaná v rámci skupiny Chrysler-FIAT.

Na záver pracovníci HR oboznámi študentov s programom zamestnávania nových zamestnancov a kvalifikačnými predpokladmi na prijatie do zamestnania a programom stáží a praxe počas vysokoškolského štúdia.

IMG 1998


Rozvrhy hodín  - letný semester 2017/18

Rozvrh pre I ročník inžinierské denné štúdium: Rozvrh_ID_I_ARSP_LS_18

Rozvrh pre II ročník inžinierské denné štúdium: Rozvrh_ID_II_ARSP_LS_18


Exkurzia vo firme SCA.

Dňa 22.11.2017 sa študenti 1. a 2. ročníka študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili exkurzie v priestoroch spoločnosti SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. v Gemerskej Hôrke, ktorá bola zameraná na automatizáciu výroby produktov osobnej hygieny. Študenti sa oboznámili výrobným programom spoločnosti, inováciami smerujúcimi k produktom osobnej hygieny prepojenými na informačné technológie.  V sprievode odborných zamestnancov si prezreli výrobné linky, oboznámili sa technológiou výroby a kontroly kvality. Pracovníci HR oboznámili študentov s programom zamestnávania nových zamestnancov a kvalifikačnými predpokladmi na prijatie do zamestnania. 

Exkurzia vo firme SCA


Exkurzia vo firme KOSIT a.s.

Dňa 10.11.2017 sa študenti 1. a 2. ročníka študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili exkurzie v priestoroch spoločnosti Kosit, a.s. v Košiciach, ktorá bola zameraná na automatizáciu technologických procesov spaľovne odpadov. Študenti si prezreli v sprievode lektorky spaľovne a v sprievode technických zamestnancov velín spaľovne, oboznámili sa technológiou výroby tepla a nakladaním s odpadmi.

Exkurzia vo firme KOSIT


Rozvrhy hodín  - zimný semester 2017/18

Rozvrh pre I ročník inžinierské denné štúdium: Rozvrh_ID_I_ARSP_ZS_17

Rozvrh pre II ročník inžinierské denné štúdium: Rozvrh_ID_II_ARSP_ZS_17


Štátna skúška pre študijný program Automatizácia a riadenie strojov a procesov (ARSP_Ing_D)

Dňa 12.6.2017 sa na našej katedre konala Štátna skúška v inžinierskom stupni štúdia v študijnom odbore automatizácia, študijnom programe automatizácia a riadenie strojov a procesov. Zoznam úspešných absolventov je zverejnený na stránke v časti: Štúdium-Absolventi.


 Vyhodnotenie ŠVOČ na SjF TU 2016/17

Na fakultnom kole ŠVOČ  získali naši študenti Bc. Ján Takáč druhé miesto s prácou „Návrh automatizovaného zariadenia na spracovanie a prepravu sypkej zmesi riadeného PLC“

a Bc. Michal Tomeček tretie miesto  s prácou „Vytvorenie aplikácie na vizualizáciu kanalizačných prečerpávacích staníc na dispečerskej úrovni s využitím Control Web“ v sekcii Automatizácia, mechatronika a robotika.

JT diplom2MT diplom


Exkurzia vo firme Senzor s. r. o.Logo Sezor 

Dňa 07.12.2016 sa študenti 1. a 2. ročníka študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili exkurzie v priestoroch spoločnosti Senzor, s.r.o. v Košiciach, ktorá je zameraná na senzorovú techniku a automatizáciu montážnych technológií. Študenti si prezreli navrhovanie, realizáciu a oživenie pracovísk pre montáž a diagnostiku procesu montáže automobilových komponentov.


Exkurzia - Spinea

Dňa 23.11.2016 sa študenti 1. a 2. ročníka študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili exkurzie do výrobných priestorov spoločnosti SPINEA, s.r.o. v Prešove, ktorá je svetovým výrobcom vysoko presných reduktorov.

 


 Rozvrhy hodín  -zimný semester 2016/17

Rozvrh pre I ročník inžinierské denné štúdium, študijný program Automatizácia a riadenie strojov a procesov

Rozvrh_ID_I_ARSP_ZS_16_17

Rozvrh pre II ročník inžinierské denné štúdium, študijný program Automatizácia a riadenie strojov a procesov

Rozvrh_ID_II_ARSP_ZS_16_17


Rozvrhy hodín  - letný semester 2015/16

Rozvrh pre I ročník inžinierské denné štúdium, študijný program Automatizácia a riadenie strojov a procesov

Rozvrh_ID_I_ARSP_LS1516.pdf

Rozvrh pre I ročník inžinierské denné štúdium, študijný program Automatizácia a riadenie strojov a procesov

Rozvrh_ID_II_ARSP_LS1516.pdf


Exkurzia študentov I. a II. Ing. ročníka ARSP vo firme

MTS - (Modern Technology Systems)
Profil spoločnosti

Linky pre automatizáciu

Interné linky

Balluff Screenshot 1

mail2

Siemens

mais
DailyAutomation500x253 72ppi

telefon

eplan

tuke 

Logo Festo

uk

logo

ftp 

foxon

nastavenia
Matlab zamestnanci

atp journal

 
realgames logo  

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save