Domov

 

phoca thumb l img 4821

Cena veľtrhu-Projekt SMILING

Smiling systém získal ocenenie na Jubilejnom 20. medzinárodnom strojárskom veľtrhu, ktorý sa konal na výstavisku Agrokomplex od 21. do 24. 5. 2013 v Nitre. Zo 7 najvýznamnejších ocenení veľtrhu sme získali jednu z cien za rehabilitačnú topánku Smiling ako jediná zo 12 fakúlt zúčastnených v rámci TECHNOFÓRA 2013.

Save

Save

Save

 

phoca thumb l img 7203

Komplexný model automatizovanej priemyselnej linky

FESTO Didactic

 

158

Praktické cvičenia, semestrálne a záverečné práce

Využitie stavebnicového systému FESTO, vývojovej platformy Arduino a priemyselných komponentov

 

Aktuality


Rozvrhy hodín  - zimný semester 2018/19 

Rozvrh pre I ročník inžinierské denné štúdium: Rozvrh_ID_I_ARSP_ZS_18

Rozvrh pre II ročník inžinierské denné štúdium: Rozvrh_ID_II_ARSP_ZS_18


 

Exkurzia v podnikoch z oblasti leteckého a automobilového priemyslu

Študenti prvého a druhého ročníka študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov sa zúčastnili v dňoch 16.10.2018 - 18.10.2018 exkurzie v Evektror Kunovice a Škoda Auto. Počas návštevy Evektor, spol. s r.o., Kunovice sa mali možnosť oboznámiť s najnovšími postupmi a trendmi v oblasti vývoja a výroby v leteckom a strojárskom priemysle. Študenti mali možnosť vidieť výrobné technológie a montáž uplatňované v spoločnosti Evektor.

Počas návštevy Škoda Auto a.s. sa študenti mali možnosť oboznámiť s vývojom a overovaním svetelných systémov automobilov, s vývojom hybridných pohonov, s oblasťou rýchleho prototypovania riadiacich jednotiek automobilu a technológiami testovania riadiacich jednotiek. V závere si vypočuli prednášku  na tému projektovania zvarovne spojenú s prehliadkou prevádzky robotizovanej zvarovne v hlavnom závode v Mladej Boleslavi. Záver patril návšteve LEAN centra a múzea ŠKODA Auto.

SaveExkurzia Skoda

Save


Exkurzia vo firme Magneti Marelli Slovakia

Dňa 2.3.2018 sa študenti 1. a 2. ročníka študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili celodennej exkurzie v priestoroch medzinárodnej spoločnosti Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. v Kechneci, ktorá bola zameraná na automatizáciu výroby elektrotechnických a mechatronických komponentov pre automobilový priemysel. Magneti Marelli Slovakia - Electronics & Powertrain predstavuje jeden z najmodernejších závodov v okolí Košíc a je pekným príkladom automatizácie výroby komponentov pre automobilový priemysel.

Študenti sa oboznámili výrobným programom spoločnosti a závodu Kechnec.  V sprievode odborných zamestnancov si prezreli výrobné linky pre povrchovú a finálnu montáž riadiacej jednotky infotainmentu a linky výroby štartérov xenónových osvetľovacích systémov automobilov.  Ďalej si prezreli montáž a testovanie LED prístrojových panelov a automatizované linky pre výrobu palivových čerpadiel (GDI)  motorových vozidiel. Študenti sa tiež oboznámili so základnými princípmi WCM (World Class Manufacturing, komplexná metodológia optimalizácie výrobného procesu kombinujúca Total Quality Management a Lean Production uplatňovaná v rámci skupiny Chrysler-FIAT.

Na záver pracovníci HR oboznámi študentov s programom zamestnávania nových zamestnancov a kvalifikačnými predpokladmi na prijatie do zamestnania a programom stáží a praxe počas vysokoškolského štúdia.

 Exkurzia MM


Rozvrhy hodín  - letný semester 2017/18

Rozvrh pre I ročník inžinierské denné štúdium: Rozvrh_ID_I_ARSP_LS_18

Rozvrh pre II ročník inžinierské denné štúdium: Rozvrh_ID_II_ARSP_LS_18


Exkurzia vo firme SCA

Dňa 22.11.2017 sa študenti 1. a 2. ročníka študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili exkurzie v priestoroch spoločnosti SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. v Gemerskej Hôrke, ktorá bola zameraná na automatizáciu výroby produktov osobnej hygieny. Študenti sa oboznámili výrobným programom spoločnosti, inováciami smerujúcimi k produktom osobnej hygieny prepojenými na informačné technológie.  V sprievode odborných zamestnancov si prezreli výrobné linky, oboznámili sa technológiou výroby a kontroly kvality. Pracovníci HR oboznámili študentov s programom zamestnávania nových zamestnancov a kvalifikačnými predpokladmi na prijatie do zamestnania. 

sca


Exkurzia vo firme KOSIT a.s.

Dňa 10.11.2017 sa študenti 1. a 2. ročníka študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili exkurzie v priestoroch spoločnosti Kosit, a.s. v Košiciach, ktorá bola zameraná na automatizáciu technologických procesov spaľovne odpadov. Študenti si prezreli v sprievode lektorky spaľovne a v sprievode technických zamestnancov velín spaľovne, oboznámili sa technológiou výroby tepla a nakladaním s odpadmi.


Exkurzia vo firme KOSIT


Rozvrhy hodín  - zimný semester 2017/18

Rozvrh pre I ročník inžinierské denné štúdium: Rozvrh_ID_I_ARSP_ZS_17

Rozvrh pre II ročník inžinierské denné štúdium: Rozvrh_ID_II_ARSP_ZS_17


Štátna skúška pre študijný program Automatizácia a riadenie strojov a procesov (ARSP_Ing_D)

Dňa 12.6.2017 sa na našej katedre konala Štátna skúška v inžinierskom stupni štúdia v študijnom odbore automatizácia, študijnom programe automatizácia a riadenie strojov a procesov. Zoznam úspešných absolventov je zverejnený na stránke v častiŠtúdium-Absolventi.


Vyhodnotenie ŠVOČ na SjF TU 2016/17

Na fakultnom kole ŠVOČ  získali naši študenti Bc. Ján Takáč druhé miesto s prácou „Návrh automatizovaného zariadenia na spracovanie a prepravu sypkej zmesi riadeného PLC“

a Bc. Michal Tomeček tretie miesto  s prácou „Vytvorenie aplikácie na vizualizáciu kanalizačných prečerpávacích staníc na dispečerskej úrovni s využitím Control Web“ v sekcii Automatizácia, mechatronika a robotika.

Exkurzia do Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline

Dňa 02. 05. 2017 sa študenti 1. ročníka študijného programu automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili exkurzie do laboratórií  divízie Inteligentných  výrobných systémov Univerzitného vedeckého parku ŽU v Žiline, ktorá bola zameraná na pokročilé technológie výrobnej automatizácie.

Oblasť inteligentných výrobných systémov je v súčasnosti považovaná za jednu z kľúčových, pre udržanie rastu konkurencieschopnosti SR i Európy. Aktivity divízie IVS sú zamerané nielen na výskum, vývoj a aplikáciu inovatívnych prístupov a metód cielených na zvyšovanie efektivity komplexných moderných výrobných systémov, ale tiež na podporu rozvoja a rastu malých i veľkých podnikov.

Študenti sa oboznámili s funkciou automatizovanej medzioperačnej dopravy,  systémami pre navrhovanie a modelovanie medzioperačnej dopravy a prostriedkami pre virtuálne projektovanie výrobných systémov.

Exkurzia UniZA


ARTEP 2017  - AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI

Stará Lesná, 15.2.2017 - 17.2.2017  

web >>>


Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty 10-11.2.2017

Linky pre automatizáciu

Interné linky

Balluff Screenshot 1

mail2

Siemens

mais
DailyAutomation500x253 72ppi

telefon

eplan

tuke 

Logo Festo

uk

logo

ftp 

foxon

nastavenia
Matlab zamestnanci

atp journal

 
realgames logo  

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save