Úvod

studuj SP Ing

PREČO ŠTUDOVAŤ INŽINIERSKY PROGRAM SPRACOVANIE PLASTOV?

 • budeš mať teoretické poznatky o stavbe, štruktúre a úžitkových vlastnostiach plastov pri ich spracovaní na konštrukčné výrobky a budeš pripravený tieto poznatky aplikovať v praxi,

 • budeš disponovať prehľadom a pripravenosťou riešiť súčasné problémy pri aplikácii plastov v rôznych konštrukciách,

 • získaš znalosti v oblasti výrobných technológií zameraných na spracovanie plastov.

 vstrekovaci lis

Študenti počas cvičenia na vstrekovacom lise

cvicenie

Diskusia na cvičení

PONÚKAME TI:

 • exkurzie, workshopy, účasť na riešených projektoch,

 • kvalitné vzdelanie pre širokú oblasť priemyslu, v súčasnosti najmä automobilového,

 • možnosť pokračovať v štúdiu podľa študijného programu doktorandského (tretieho stupňa) štúdia v študijnom programe Strojárske technológie a materiály.

 simulacia vstrekovaniaVýsledok simulácie vstrekovania v CAE systéme

 polymer mikroskopPolymér plnený sklenným vláknom pod mikroskopom

NAUČÍME ŤA:

 • analyzovať a porozumieť technologickým a iným procesom z pohľadu spracovania plastov,

 • používať softvérové aplikácie na navrhovanie súčiastok z plastov a foriem pre ich lisovanie ako napr. MoldFlow, Creo, Catia, SolidWorks, DME Digital produkt Katalog, HASCO katalóg,

 • riešiť problémy z oblasti aplikácie a testovania polymérnych kompozitných materiálov a dimenzovať prvky z viacvrstvových kompozitov.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA:

 • absolvent študijného programu spracovanie plastov nájde uplatnenie vo vedecko-výskumných vývojových a projekčných organizáciách pri riešení problematiky nových výrobných technológií pri spracovaní plastov,

 • ako výskumno-vývojový pracovník, koordinátor a manažér pracovných tímov vo výrobných podnikoch pri navrhovaní a vývoji nových výrobných technológií spracovania plastov.

 3D model vstrekovacej formy1

3D model vstrekovacej formy

 3D model vstrekovacej formy3

3D model vstrekovacej formy

 3D model vstrekovacej formy2

3D model vstrekovacej formy

 vstrekovacia forma1

Vstrekovacia forma

 vstrekovaci lis2Vstrekovací lis  vstrekovacia forma2Vstrekovacia forma s vyrobenou súčiastou
visegrad fund logo blue 800px

Konferencia o Industry 4.0 v automobilovom priemysle

Informácie o grantovom projekte.