Domov
galer

Videogaléria

Zaujímavé vídeá. Klikni ...
vmediach

Katedra v médiách

Vysielanie v STV2, TA3, články v novinách. Klikni...
vzucba2

Prečo študovať na KBIaM

Chceš vedieť prečo by si mal/a/ študovať práve u nás ? Klikni a pozri si ...

SjF Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania reprezentovala TUKE na súťaži Falling Walls 2. miestom

 

Na jedinečnom fóre inšpiratívnych myšlienok a výskumných projektov obsadil druhé miesto Ing. Marek Schnitzer z Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania Strojníckej fakulty TUKE, ktorý sa venuje klinickej 3D tlači a aditívnej výrobe. Porotu zaujal implantátom pre novonarodené deti s rázštepom podnebia, ktorý sú v laboratórnych podmienkach schopní vyrobiť ihneď po narodení, aby dieťa mohlo byť od začiatku riadne kojené.

 

 

 

v akademickom roku 2018 / 2019
 

Začiatok akademického roku: 01.09.2018

Slávnostné otvorenie AR: 24.09.2018 o 11:00 hod. v Aule Maxima

Koniec akademického roku: 31.08.2019

 

Zápis: 1. ročníky (podľa odporúčaného štud. plánu - OŠP): 27.08. - 28.08.2018

            2. a 3. ročníky (podla OŠP): 03.09. - 14.09.2018

 

Imatrikulácia: 15.11.2018

 

Zimný semester

Výučba: 24.09. - 21.12.2018

Zimné prázdniny: 22.12.2018 - 01.01.2019

Skúškové obdobie: 02.01. - 10.02.2019

 

Letný semester

Výučba - postupové ročníky: 11.02. - 10.05.2019

Výučba - končiace ročníky: 11.02. - 18.04.2019

Skúškové obdobie: 13.05. - 28.06.2019

Hlavné prázdniny: 01.07. - 31.08.2019

 

Záver štúdia

Odovzdávanie indexov: 20.05.2019

Vypracovanie záverečnej práce: 21.09.2018 - 13.05.2019

Odovzdanie záverečnej práce: do 13.05.2019

Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác - Bc.: 03.06. - 14.06.2019

Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác- Ing.: 03.06. - 11.06.2019

Promócie: 28.06.2019

 

Štátne sviatky:

 

zimný semester:

30.10.2018 – utorok

01.11.2018 – štvrtok

 

letný semester:

19.04.2019 – piatok                        

22.04.2019 – pondelok                        

01.05.2019 – streda

08.05.2019 – streda

 

 

Dňa 09.05.2019 (štvrtok) bude vyučovanie ako v stredu.

 

Ďalšie informácie sú dostupné v dokumente Informácie o štúdiu

 

Prečo študovať na KBIaM

PaO1

 

BI1

 

Mer1

 

Čítaj viac o študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho stupňa v rubrike ŠTÚDIUM - ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ...

 

Genéza vzniku katedry sa traduje od r. 1952 vytvorením Katedry všeobecného strojárstva na VŠT v Košiciach pod vedením prof. Ing. Františka KÁMENA do r. 1954.
V r. 1954 vznikla Katedra vodných a tepelných motorov, kde vedúcim katedry sa stal prof. Ing. Ferdinand ŠUJANSKÝ. V roku 1959 došlo k zmene názvu pracoviska na Katedru energetických strojov. V r. 1970 vedúcim katedry sa stal doc. Ing. Fedor ČUPKA a v roku 1973 došlo k zmene názvu katedry na Katedru prístrojovej, regulačnej a energetickej techniky.
V roku 1986 vedenie katedry prebral prof. Ing. Dušan ŠIMŠÍK, CSc., a súčasne s organizačnou zmenou na fakulte sa zmenil názov katedry na Katedru merania a regulácie.
V r. 1990 vedúcim katedry sa stal prof. Ing. Ivan SLIMÁK, CSc.
V r. 1992 sa odčlenilo oddelenie energetickej techniky a opätovne vznikla na SjF Katedra energetickej techniky. Katedru s pôvodným názvom až do roku 1998 viedol prof. Slimák.
V roku 1998 z dôvodu novej organizačnej štruktúry fakulty sa zmenil názov katedry na Katedru automatizácie, merania a mechatroniky, ktorú viedol prof. Ing. Ivan GÓTS, PhD.
V roku 2001 sa z katedry odčlenilo oddelenie inžinierstva kvality produkcie, ktoré prešlo na novú Katedru bezpečnosti a kvality produkcie. Prof. Góts pôvodnú katedru viedol až do roku 2001.
Od roku 2001 vedie katedru Dr.h.c. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, PhD. MPH od 1.9.2002 s názvom katedry: Katedra prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva.
Od 1.1.2008 sa katedra zlúčila s Katedrou automatizácie a riadenia. Vznikla tak katedra s novým názvom: Katedra biomecínskeho inžinierstva, automatizácie a merania.
Od 1.7.2011 na základe organizačných zmien pracovísk fakulty, vznikla katedra s názvom: Katedra biomecínskeho inžinierstva a merania.

 

V súčasnosti zabezpečuje katedra pedagogicko - výskumnú činnosť v biomedicínskom inžinierstve, protetike a ortotike, všeobecnom strojárstve, mechatronike, meraní, ... 

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov