Ocenenia

Veľká medaila Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky Dr. h. c. prof. Ing. Jozefovi Živcákovi, PhD. v roku 2013.

 

 

                                

Medaila1 Medaila2 

 

 

 

 

 

Ďakovný list za vynikajúcu reprezentáciu mesta Košice Dr. h. c. prof. Ing. Jozefovi Živcákovi, PhD. v roku 2014.

 

 

DL primatora

 

 

 

 

Plaketu Košického samosprávneho kraja Dr. h. c. prof. Ing. Jozefovi Živcákovi, PhD. v roku 2014.

 

 

KSK ocenenie

 

 

 

Cenu za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2015:

doc. Ing. Teodorovi Tóthovi, PhD.

doc. Ing. Radovanovi Hudákovi, PhD.

Dr.h.c. prof. Ing. Jozefovi Živcákovi, PhD.

 

cenakval1

 

            cenakvalcenakval3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenu za vedu a techniku za rok 2017 v kategórii: Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky:

 

Dr.h.c. prof. Ing. Jozefovi Živcákovi, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov