Pracovníci

Katedra biomedicínskeho inžinierstva

 

A MERANIA

Vedúci katedry a riaditeľ ÚŠIP: doc. Ing. HUDÁK Radovan, PhD. tel. 602 – 2381 tel. 602 – 2359 m. A529
m. A518
Zástupca vedúceho katedry: doc. RNDr. TREBUŇOVÁ Marianna, PhD. tel. 602 – 2358 m. A520
Zástupca vedúceho katedry pre vedu a výskum: Ing. SCHNITZER Marek, PhD. tel. 602 – 2378 m. A517
sekretárka: MAZÁKOVÁ Dana tel. 602 – 2380 m. A530
Hospodárka Ing. MESTEROVÁ Slávka tel. 602 2169 m. A531
Tajomník katedry: Ing. RAJŤÚKOVÁ Viktória, PhD tel. 602 2651  m. B/P013
       
Oddelenie biomedicínskeho inžinierstva
Vedúci oddelenia: doc. Ing. HUDÁK Radovan, PhD. tel. 602 – 2359 m. A518
Členovia oddelenia: Dr.h.c. prof. Ing. ŽiVČÁk Jozef, PhD., MPH. tel. 602 – 2015 dekanát SjF
doc. RNDr. TREBUŇOVÁ Marianna, PhD. 
tel. 602 – 2358 m. A520 
       
  Oddelenie protetiky a ortotiky    
Vedúci oddelenia: Ing. BEDNARČÍKOVÁ Lucia, PhD. tel. 602 – 2382 m. B006 
Členovia oddelenia: Ing. MICHALÍKOVÁ Monika, PhD. tel. 602 – 2657 m. B/P014
     
Doktorandi: Ing. BODNÁROVÁ Simona, 5. roč. tel. 602 – 3224 m. B/P018
Ing. KRAJŇÁKOVÁ Viktória, 4. roč. tel. 602 – 2043 m. B/P022
  Ing. KLÍMOVÁ Jana, 2. roč. tel. 602 2043 m. B/P022
  Ing. MITRÍK Lukáš, 2. roč. tel. 602 - 2043 m. B/P022
  Ing. VARGA Patrik , 1. roč. tel. 602 – 2378 m. A517
  Ing. DANCÁKOVÁ Gabriela, 1. roč. tel. 602 – 2655 m. B/P038
  Ing. BREŠKOVIČ Tomáš, 1. roč. tel. 602 – 2042 m. B/P037
  Ing. ŠTEFANOVIČ Branko, 1. roč. tel. 602 – 2657 m. B/P014
  Ing. LANCOŠ Samuel, 1. roč. tel. 602 – 2655 m. B/P038
  Mgr. CHROMÝ Ľuboš, 1. roč. tel. 602 – 2651 m. B/P013
Oddelenie merania
Vedúci oddelenia: prof. Ing. DOVICA Miroslav, PhD. tel. 602 – 3220 m. A519
Členovia oddelenia: doc. Ing. KELEMENOVÁ Tatiana, PhD. tel. 602 – 2361 m. B322
doc. Ing. TÓTH Teodor, PhD. tel. 602 – 3224 m. B/P018
       
Doktorandi: Ing. JAKUBKOVIČ Eduard, 2. roč tel. 602 – 2745 m. B323
     
Výskumní zamestnanci: Ing. RAJŤÚKOVÁ Viktória, PhD. tel. 602 – 2651 m. B/P013
  Ing. FINDRIK BALOGOVÁ Alena, PhD. tel. 602 – 2651 m. B/P013
  Ing. SCHNITZER Marek, PhD. tel. 602 – 2378 m. A517
  Ing. DANKO Mária, PhD. tel. 602 – 2382 m. B006 
  Ing. KOHAN Miroslav, PhD. tel. 602 – 2655 m. B/P038
       
Ostatní pracovníci: MAZÁKOVÁ Dana tel. 602 – 2380 m. A530
  Ing. MESTEROVÁ Slávka tel. 602 – 2169 m. A531
     
       
       
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov