Vedenie

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA KATEDRY

Oddelenie biomedicínskeho inžinierstva zabezpečuje výučbu základných odborných predmetov v študijných programoch: Protetika a ortotika (BŠ), Biomedicínske inžinierstvo (IŠ) a predmetov iných ročníkov a odborov: Základy biomedicínskeho inžineirstva.

Oddelenie merania zabezpečuje výučbu základných odborných predmetov v študijnom programe: Meranie (IŠ) a predmetov iných ročníkov a odborov: Strojárska metrológia, Základy metrológie, Komponenty a moduly mechatronických systémov a Mikromechanizmy a Presná mechanika.


hudak5  Vedúci katedry a riaditeľ ústavu, vedúci oddelenia Biomedicínske inžinierstvo:
  doc. Ing. Radovan HUDÁK, PhD.
  Telefón: 055/602 2359, 602 2381, kl.2359, 2381
  Email: radovan.hudak@tuke.sk
  Miestnosť číslo A518, 5. poschodie, A - blok

 

2019 trebunova cr  Zástupca vedúceho katedry:
  doc. RNDr. Marianna TREBUŇOVÁ, PhD.
  Telefón: 055/602 2358, kl.2358
  Email: marianna.trebunova@tuke.sk
  Miestnosť číslo A520, 5. poschodie, A-blok

 

2019 schnitzer  Zástupca vedúceho katedry pre vedu a výskum:
  Ing. Marek Schnitzer, PhD.
  Telefón: 055/602 2378, kl.2378
  Email: marek.schnitzer@tuke.sk
  Miestnosť číslo A517, 5. poschodie, A-blok

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov