Študijné odbory

Doktorandské štúdium

 

Vedné odbory                                                             kódy

Mechatronika .......................................................... 5.2.16
Biomedicínske inžinierstvo ........................................ 5.2.47

Meranie

 

Školitelia a ich oprávnenie školiť vo vednom odbore

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, PhD. ( 5.2.47 )
prof. Ing. Dušan ŠIMŠÍK, PhD. ( 5.2.47 )
prof. RNDr. Dušan KNEŽO, CSc. ( 5.2.47 )
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej JENČA, CSc. ( 5.2.47 )
doc. RNDr. Ján SABO, CSc., mimoriadny profesor ( 5.2.47 )
prof. Ing. Linus MICHAELI, DrSc. ( 5.2.47 )
prof. Ing. Klára ČÁPOVÁ, CSc. ( 5.2.47 )
Doc. MUDr. Jozef ROSINA, PhD. ( 5.2.47 )
Doc. Ing. Milan TYŠLER, CSc. ( 5.2.47 )
prof. MVDr. Ján DANKO, CSc. ( 5.2.47 )

 

prof. Ing. Miroslav DOVICA, PhD. ( 5.2.16 )

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov