Harmonogram štúdia
v akademickom roku 2019 / 2020
 

Začiatok akademického roku: 01.09.2019

Slávnostné otvorenie AR: 23.09.2019 o 11:00 hod. v Aule Maxima

Koniec akademického roku: 31.08.2019

 

Zápis: 1. ročníky Bc štúdia: 09.07. - 27.08.2019

            Postupové ročníky e-zápis v systéme MAIS: 04.09. - 15.09.2019

 

Imatrikulácia: 20.11.2019

 

Zimný semester

Výučba: 23.09. - 20.12.2019

Zimné prázdniny: 21.12.2019 - 01.01.2020

Skúškové obdobie: 02.01. - 14.02.2020

 

Letný semester

Výučba - postupové ročníky: 17.02. - 15.05.2020

Výučba - končiace ročníky: 17.02. - 24.04.2020

Skúškové obdobie: 18.05. - 03.07.2020

Hlavné prázdniny: 01.07. - 31.08.2020

 

Záver štúdia

Vypracovanie záverečnej práce: 23.09.2019 - 15.05.2020

Uzávierka absolvovaných predmetov pre končiace ročníky: 22-05.2020

Odovzdanie záverečnej práce: do 15.05.2020

Štátne skúšky a obhajoby bakalárskych a diplomových prác: 01.06. - 12.06.2020

Odovzdávanie Bc diplomov: 30.06.2020

Promócie inžinierov: 24.06.2019

 

Zápis na predmety na AR 2020/21

Postupové ročníky - zápis na predmety v systéme MAIS: 15.06.2020 - 03.07.2020

 

Štátne sviatky:

 zimný semester:

01.11.2019 – piatok

 

letný semester:

10.04.2020 – piatok                        

13.04.2020 – pondelok                        

01.05.2020 – piatok

08.05.2020 – piatok

 

 

Dňa 07.05.2019 (štvrtok) bude vyučovanie ako v piatok.

 

Ďalšie informácie sú dostupné v dokumente Informácie o štúdiu

 
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov