Rozvrhy hodín

Informačné listy predmetov pre každý študijný program nájdete na adrese ...

   

Zimný semester 2019/20

 

Aktuálne rozvrhy sú zverejnené na stránke systému MAIS: https://maisportal.tuke.sk/portal/rozvrhy.mais 

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov