DOMOV

Aktuálne oznamy: 

 

22.9.2017   Do časti "Štúdium/Rozvrh hodín študentov" boli pridané aktuálne rozvrhy pre ZS 2017/2018.

 


Úspech Katedry energetickej techniky na 24. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre

 

Katedra zaznamenala významný úspech na 24. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre.

Stali sme sa víťazom Techfóra pre rok 2017 s exponátom:

 

 Prototyp zariadenia pre teplotný manažment metalhydridových zásobníkov na báze Peltierových článkov

 

Prototyp zariadenia slúži na presnú reguláciu teploty metalhydridových zásobníkov, v ktorých sa generuje a pohlcuje teplo v procese akumulácie vodíka. Na zmenu a stabilizáciu teploty zásobníka s kompozíciou použitej zliatiny La0,85Ce0,15Ni5 slúži štvorica Peltierových článkov, ktoré umožňujú skokový prechod z režimu ohrevu do režimu chladenia. Riadiaci algoritmus zariadenia analyzuje v reálnom čase zmenu a zakrivenie regresnej krivky nameranej teploty a na základe údajov určuje tepelnú kapacitu a tepelné straty zásobníka, čo mu umožňuje presnejšiu reguláciu požadovanej teploty. Zariadenie súčasne využíva tepelnú akumulačnú schopnosť medeného výmenníka tepla, čo pri striedavom zapínaní Peltierových článkov zvyšuje účinnosť zariadenia.

 

IMG 3548

IMG 3545

IMG 3546

exponat1

IMG 7779 ok2

 

Dňa 2.2.2017 bolo firmou TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o., Poprad, na Katedru energetickej techniky dodané tepelné čerpadlo typu „voda-voda“, ktoré bude predstavovať jednu zo základných častí prototypového vodíkového kompresora využívajúceho na kompresiu metalhydridové materiály. Tepelné čerpadlo bolo na základe špecifických požiadaviek prevádzky, ktoré sa značne líšia od podmienok pri bežnom nasadení v oblasti vykurovania, upravené na mieru a dodané firmou formou daru v rámci vedecko-výskumnej spolupráce.

      

Aj takýmto spôsobom by sme sa chceli poďakovať firme TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o., Poprad a jej zamestnancom Ing. Dušanovi Hanuščakovi a Ing. Jaroslavovi Korenkovi za ich kvalitne odvedenú prácu počas návrhu, zostavenia, testovania a konečnej aplikácie tepelného čerpadla na Katedre energetickej techniky. Zariadenie prispeje k úspešnému riešeniu grantového projektu APVV-15-0202.

Kolektív riešiteľov projektu pod vedením doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD.

PREČO ŠTUDOVAŤ ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA?

 • absolvent odboru má veľkú perspektívu zamestnať sa v odbore,
 • zaujímavé  pozície sú v energetickom sektore, životnom prostredí, štátnej správe
 • absolventi patria k vysokokvalifikovaným a na trhu práce žiadaným odborníkom,
 • majú možnosť uplatniť sa v mnohých oblastiach vývoja a výskumu energetických strojov a zariadení, dokážu konkurovať absolventom aj v medzinárodnom meradle

 

PONÚKAME TI

 • kvalitné štúdium v špičkových laboratóriách,
 • možnosť pokračovať v III. stupni vysokoškolského štúdia,
 • schopných a ústretových pedagógov,
 • perspektívu pracovného uplatnenia v odbore,
 • riešenie diplomových prác v konkrétnom podniku

 

Laboratórium plazmového reaktora

 

Laboratórium vodíkových technológii

 

 Výučba v moderných učebniach

 

 

 

BUDEŠ PRIPRAVENÝ

 • riešiť úlohy z oblasti technológie výroby energie z klasických a obnoviteľných zdrojov
 • riešiť úlohy z oblasti návrhu energetických zariadení s využitím numerických metód riešenia
 • navrhovať zariadenia na výrobu, distribúciu i pre spotrebu energie z akéhokoľvek energetického nosiča
 • poskytovať služby z oblasti poradenstva a energetického audítorstva pracovať vo vývoji a výskume s vysokou mierou samostatnosti

NAUČÍME ŤA

 • pracovať s výpočtovou technikou pre numerické výpočty na dokonalej úrovni
 • samostatne rozhodovať pri výbere vhodného zdroja energie pre ad hoc riešenia
 • prijímať výzvy a navrhovať riešenia pre samostatnú činnosť v odbore