Katedra

Aktuality

Úspech nášho študenta v rámci Česko-Slovenskej súťaže  STUDENTVISION

Diplom Valkucak 800x600

V tomto roku usporiadala spoločnosť SolidVision celoročnú súťaž pre študentov. Súťaže sa zúčastnil aj študent nášho študijného programu PPSV  Bc.Miloš Valkučák, ktorý zúročil vedomosti a zručnosti získané počas štúdia a obsadil druhé miesto. Blahoželáme k úspechu !! Viac TU

O katedre

Katedra je v štruktúre Strojníckej fakulty organizačne začlenená do Ústavu technologického a materiálového inžinierstva. Je garantom študijného zamerania Počítačová podpora strojárskej výroby v dennej aj externej forme štúdia. Tento študijný program sa vyučuje v prvom (bakalárskom) aj druhom (inžinierskom) stupni štúdia.

Výučba je zameraná na strojárske technológie s dôrazom na počítačovú podporu činností, súvisiacich s prípravou a realizáciou výroby. Sú využívané softvéry pre podporu konštruovania a návrhu technológie (CAD/CAM), softvéry pre simulovanie, monitorizáciu a vyhodnocovanie technologických procesov i softvéry pre podporu ďalších súvisiacich činností.

V rámci ústavu katedra využíva bohaté strojové a experimentálne vybavenie. Pre výučbu i spoluprácu s praxou sú k dispozícii konvenčné aj CNC stroje, zariadenia pre 3D tlač (Rapid Prototyping) a rôzne špecializované laboratória.

V oblasti výskumu je katedra orientovaná na implementáciu CAx systémov do výrobných procesov, verifikáciu numerických simulácií výrobných procesov a predikciu vyrobiteľnosti súčiastok.

 

facebook

Adresa

Katedra počítačovej podpory technológií

SjF TU v Košiciach

Mäsiarska 74

040 01 Košice

Slovensko

Kontakty

(055) 602 3513 - vedúca katedry

prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

 

(055) 602 3518 - tajomník katedry

Ing. Ivan Gajdoš, PhD.

 

(055) 602 3502 - sekretariát

Eva Sakmárová