Inžinierske štúdium
skendeplru

studuj kppt ing

 

V trojstupňovej koncepcii štúdia je katedra v rámci študijného odboru Výrobné technológie garantom inžinierského študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby (v dennej aj externej forme štúdia).

 

Predmety

Zoznam predmetov inžinierského študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby je uvedený v informačnom systéme MAIS. V zozname si kliknutím na voľbu Detail zobrazíte informačný list predmetu.

 

Charakteristika študijného programu

Študijný program je zameraný na prípravu odborníkov, ktorí sú spôsobilí systémovo a komplexne riešiť materiálové, technologické a organizačné úlohy v modernej strojárskej výrobe. Majú znalosti z inžinierskej informatiky a strojárskych technológií, ktoré integrujú vedomosťami ekonomického charakteru, čo absolventom umožní riešiť problémy riadenia a prevádzkovania výroby na všetkých úrovniach. Študijný program je orientovaný na oblasť rozvoja CAx technológií a ich implementácie do riadenia strojárskej výroby. Absolventi plne ovládajú CAD/CAM systémy a sú schopní stať sa plnohodnotným článkom systému súbežného inžinierstva.

 

Analýza povrchu obrobku    frezovacka 1    Simulácia procesu tvárnenia 

 

Absolventi tohoto študijného programu

  • získajú znalosti zo strojárských technológií, modelovania a simulácie technologických procesov,
  • dokážu analyzovať a riešiť problémy spojené s výrobnými technológiami v strojárstve,
  • sú schopní realizovať výskum a vývoj s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,
  • sú schopní počítačovo podporiť technológie i výrobné systémy,
  • získajú predpoklady pre tvorivý a systémový prístup k projektovaniu výrobných procesov a systémov,
  • sú schopní vytvárať virtuálne modely výrobných závodov,
  • nájdu uplatnenie vo vedecko-výskumných, vývojových a výrobných organizáciách pri riešení problematiky technológií výroby,
  • majú predpoklady, po získaní praktických skúseností, stať sa koordinátormi vývojových tímov vo výrobných organizáciách,
  • nájdu uplatnenie na riadiacich a prevádzkových postoch vo firmách zameraných na strojársku, elektrotechnickú aj nestrojársku výrobu,
  • nájdu uplatnenie ako koordinátori a manažéri pracovných teamov pri navrhovaní a vývoji modernej výroby ako aj pri zabezpečovaní prevádzky automatizovaných systémov výroby na báze CIM.

 

Harmonogram štúdia

Harmonogram štúdia je zhodný pre všetky študijné programy a je uvedený na stránke Strojníckej fakulty.

 

Simulácia vyplňovania formy

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa tech2

Adresa

Katedra počítačovej podpory technológií

SjF TU v Košiciach

Mäsiarska 74

040 01 Košice

Slovensko

Kontakty

(055) 602 3513 - vedúca katedry

prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

 

(055) 602 3518 - tajomník katedry

Ing. Ivan Gajdoš, PhD.

 

(055) 602 3502 - sekretariát

Eva Sakmárová