Inžinierske štúdium

 studuj kstam 2

 

 studuj kstam 2

 

Strojárske technológie

Študijný program je zameraný na prípravu odborníkov pre plnenie inžinierskych funkcií v podnikoch strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu v technicko - manažérskych službách, vo sfére navrhovania, zabezpečovania a riadenia výroby. Výučba v tomto študijnom programe je zameraná na získavanie teoretických vedomostí, experimentálnych a praktických skúseností, poznatkov o úžitkových vlastnostiach a spracovateľnosti materiálov podľa obrobiteľnosti, tvárniteľnosti a zvariteľnosti, znalostí o konvenčných a nekonvenčných materiáloch, spracovateľských technológiách, ako je obrábanie, tvárnenie, zváranie, energolúčové, elektrochemické, elektroerozívne technológie a pod., ďalej znalostí o konštrukcii nástrojov a prípravkov s podporou PC a aplikácii CAD/CAM/CAE systémov pri navrhovaní výrobkov a ich výrobe. Kľúčovou a neoddeliteľnou súčasťou je optimalizácia technologických procesov výroby a výrobkov pre konkrétne technicko-ekonomické podmienky výroby.

 ing stud obr

Absolvent tohoto študijného programu :

 • získa vedomosti o konvenčných a nekonvenčných technologických procesoch výroby polotovarov a hotových súčiastok,
 • získa vedomosti o zásadách navrhovania nástrojov a prípravkov, o ich hospodárnom využívaní a hospodárení s nimi,
 • získa vedomosti o zásadách efektívneho navrhovania polotovarov a hotových súčiastok,
 • dokáže analyzovať chyby výrobkov a navrhovať technické riešenia pre ich odstránenie s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,
 • získa vedomosti a praktické skúsenosti o zásadách montáže výrobkov, manipulácii, doprave a skladovaní súčiastok v rámci výrobného procesu,
 • získa vedomosti o výrobných strojoch a zariadeniach,
 • dokáže navrhovať a vyhodnocovať experimenty s cieľom optimalizovať voľbu materiálu, geometriu nástroja a parametre technologických procesov,
 • dokáže navrhovať a vyrobiť súčiastky na číslicovo riadených výrobných strojoch a zariadeniach,
 • dokáže tvorivo a systémovo analyzovať technologické procesy,
 • dokáže verifikovať matematicko - fyzikálne modely technologických procesov podložené experimentálnymi skúškami,
 • získa schopnosť využívať CAx technológie pri navrhovaní výroby a jej riadení,
 • získa schopnosť samostatne riešiť problematiku technologického projektovania výrobných procesov a systémov na základe komplexných a systémových vzťahov jednotlivých technológií podľa požiadaviek integrácie, automatizácie a efektívnosti výrobných procesov,
 • získa dostatočné znalosti z ekonomiky a riadenia výroby v predvýrobnej etape tak, aby mohol nájsť uplatnenie na riadiacich a prevádzkových miestach v podnikoch strojárskeho, elektrotechnického, spotrebného priemyslu a pod.

 

Zváranie, spájanie a povrchové úpravy

Absolventi študijného programu Zváranie, spájanie a povrchové úpravy sú spôsobilí systémovo a komplexne riešiť úlohy praxe z oblasti metód a technologických postupov zvárania, spájania a povrchových úprav. Majú vedomosti z konvenčných ako aj špeciálnych technológií zvárania, alternatívnych metód spájania, predúprav povrchov a povrchových úprav. Disponujú poznatkami z oblasti technických materiálov vrátane progresívnych, ich spávania sa pri zváraní a tepelnom spracovaní. Dokážu analyzovať kvalitu spojov a povrchov pomocou kontrolných metód. Okrem toho dokážu využívať informačné technológie pri riešení úloh odboru a tiež aplikovať poznatky a zručnosti v laboratórnej práci. Absolventi sa môžu uplatniť v strojárskych podnikoch vo funkciách technológov so špecializáciou na zváranie, resp. povrchové úpravy, koordinátorov výroby, kontrolórov kvality, po doplnení vzdelania tiež na pozíciách zváračských inžinierov, resp. certifikovaného personálu v NDT, v administratíve predvýrobných etáp, obchodných zástupcov a predajcov strojov a zariadení. Uplatniť sa tiež môžu ako vedecko-výskumní pracovníci vo vedecko-vývojových centrách, výskumných ústavoch v rámci SR, resp. v zahraničí. Študijný program je vysoko aktuálny vzhľadom k orientácii Slovenska na automobilovú výrobu, v ktorej patria metódy zvárania, spájania a povrchových úprav k dominantným technológiám výroby.

 

Obr ZSPU

 

Absolvent tohoto študijného programu je schopný :

 • riešiť úlohy praxe z oblasti metód a technologických postupov zvárania, spájania a povrchových úprav
 • konvenčné a špeciálne technológie zvárania, alternatívnych metód spájania, predúprav povrchov a povrchových úprav, protikorózna ochrana konštrukčných materiálov
 • analyzovať kvalitu spojov a povrchov pomocou kontrolných metód  
 • využívať informačné technológie pri riešení úloh odboru a aplikovať poznatky a zručnosti v laboratórnej práci

 

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
November 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zváračská škola

welding school1

 

cert1 001

 tuke mais mail telefon stravovanie kniznica zamestnanci

Mäsiarska 74
040 01 Košice - staré mesto
Slovenská republika

Kontakt

Katedra strojárskych technológií a materiálov
Ústav technológií a manažmentu
Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach

 

Vedúci katedry a ústavu: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
tel.: 055/602 3502
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Sekretariát: Eva Sakmarová
tel.: 055/602 3503
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

budova