Inžinierske štúdium

 studuj kstam 2

 

 studuj kstam 2

 

Strojárske technológie

Študijný program je zameraný na prípravu odborníkov pre plnenie inžinierskych funkcií v podnikoch strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu v technicko - manažérskych službách, vo sfére navrhovania, zabezpečovania a riadenia výroby. Výučba v tomto študijnom programe je zameraná na získavanie teoretických vedomostí, experimentálnych a praktických skúseností, poznatkov o úžitkových vlastnostiach a spracovateľnosti materiálov podľa obrobiteľnosti, tvárniteľnosti a zvariteľnosti, znalostí o konvenčných a nekonvenčných materiáloch, spracovateľských technológiách, ako je obrábanie, tvárnenie, zváranie, energolúčové, elektrochemické, elektroerozívne technológie a pod., ďalej znalostí o konštrukcii nástrojov a prípravkov s podporou PC a aplikácii CAD/CAM/CAE systémov pri navrhovaní výrobkov a ich výrobe. Kľúčovou a neoddeliteľnou súčasťou je optimalizácia technologických procesov výroby a výrobkov pre konkrétne technicko-ekonomické podmienky výroby.

 ing stud obr

Absolvent tohoto študijného programu :

 • získa vedomosti o konvenčných a nekonvenčných technologických procesoch výroby polotovarov a hotových súčiastok,
 • získa vedomosti o zásadách navrhovania nástrojov a prípravkov, o ich hospodárnom využívaní a hospodárení s nimi,
 • získa vedomosti o zásadách efektívneho navrhovania polotovarov a hotových súčiastok,
 • dokáže analyzovať chyby výrobkov a navrhovať technické riešenia pre ich odstránenie s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,
 • získa vedomosti a praktické skúsenosti o zásadách montáže výrobkov, manipulácii, doprave a skladovaní súčiastok v rámci výrobného procesu,
 • získa vedomosti o výrobných strojoch a zariadeniach,
 • dokáže navrhovať a vyhodnocovať experimenty s cieľom optimalizovať voľbu materiálu, geometriu nástroja a parametre technologických procesov,
 • dokáže navrhovať a vyrobiť súčiastky na číslicovo riadených výrobných strojoch a zariadeniach,
 • dokáže tvorivo a systémovo analyzovať technologické procesy,
 • dokáže verifikovať matematicko - fyzikálne modely technologických procesov podložené experimentálnymi skúškami,
 • získa schopnosť využívať CAx technológie pri navrhovaní výroby a jej riadení,
 • získa schopnosť samostatne riešiť problematiku technologického projektovania výrobných procesov a systémov na základe komplexných a systémových vzťahov jednotlivých technológií podľa požiadaviek integrácie, automatizácie a efektívnosti výrobných procesov,
 • získa dostatočné znalosti z ekonomiky a riadenia výroby v predvýrobnej etape tak, aby mohol nájsť uplatnenie na riadiacich a prevádzkových miestach v podnikoch strojárskeho, elektrotechnického, spotrebného priemyslu a pod.

 

Zváranie, spájanie a povrchové úpravy

Absolventi študijného programu Zváranie, spájanie a povrchové úpravy sú spôsobilí systémovo a komplexne riešiť úlohy praxe z oblasti metód a technologických postupov zvárania, spájania a povrchových úprav. Majú vedomosti z konvenčných ako aj špeciálnych technológií zvárania, alternatívnych metód spájania, predúprav povrchov a povrchových úprav. Disponujú poznatkami z oblasti technických materiálov vrátane progresívnych, ich spávania sa pri zváraní a tepelnom spracovaní. Dokážu analyzovať kvalitu spojov a povrchov pomocou kontrolných metód. Okrem toho dokážu využívať informačné technológie pri riešení úloh odboru a tiež aplikovať poznatky a zručnosti v laboratórnej práci. Absolventi sa môžu uplatniť v strojárskych podnikoch vo funkciách technológov so špecializáciou na zváranie, resp. povrchové úpravy, koordinátorov výroby, kontrolórov kvality, po doplnení vzdelania tiež na pozíciách zváračských inžinierov, resp. certifikovaného personálu v NDT, v administratíve predvýrobných etáp, obchodných zástupcov a predajcov strojov a zariadení. Uplatniť sa tiež môžu ako vedecko-výskumní pracovníci vo vedecko-vývojových centrách, výskumných ústavoch v rámci SR, resp. v zahraničí. Študijný program je vysoko aktuálny vzhľadom k orientácii Slovenska na automobilovú výrobu, v ktorej patria metódy zvárania, spájania a povrchových úprav k dominantným technológiám výroby.

Obr ZSPU

 

Absolvent tohoto študijného programu je schopný :

 • riešiť úlohy praxe z oblasti metód a technologických postupov zvárania, spájania a povrchových úprav
 • konvenčné a špeciálne technológie zvárania, alternatívnych metód spájania, predúprav povrchov a povrchových úprav, protikorózna ochrana konštrukčných materiálov
 • analyzovať kvalitu spojov a povrchov pomocou kontrolných metód  
 • využívať informačné technológie pri riešení úloh odboru a aplikovať poznatky a zručnosti v laboratórnej práci

 

Spracovanie plastov

Absolventi študijného programu Spracovanie plastov sú spôsobilí komplexne riešiť úlohy z praxe v oblastiach technologického postupu navrhovania výliskov, najmä pre strojársky, automobilový, medicínsky, alebo iný typ priemyslu. Absolventi študijného programu získavajú vedomosti z oblasti konštrukcie vstrekovacích foriem, kde správny návrh tvarovej dutiny vstrekovacej formy má výrazný vplyv na tvarovú a rozmerovú presnosť budúceho výlisku. Pri ich navrhovaní, študenti získajú vedomosti nielen z oblasti CAD/CAM systémov, ale sú oboznámení aj s rôznymi simulačnými programami, ktoré umožňujú skúmať správanie sa materiálu vo fáze procesu vstrekovania polymérneho materiálu do dutiny formy a podľa toho potom určiť optimálne parametre pre výrobu výlisku. Majú vedomosti nielen z konvenčných technológií, ale aj z oblasti špeciálnych technológií vstrekovania. Absolventi tiež disponujú poznatkami z oblasti štruktúry (charakteristiky) polymérnych materiálov, spôsobmi skúšania ich vlastností prostredníctvom rôznych mechanických skúšok.

 vstrekovaci lis

Študenti počas cvičenia na vstrekovacom lise

 

cvicenie

Diskusia na cvičení

 


simulacia vstrekovania

Simulácia vstrekovania

 

     polymer mikroskop

Polymér plnený sklenným vláknom pod mikroskopom

Absolvent študijného programu je schopný :

 • analyzovať a porozumieť technologickým a iným procesom z pohľadu spracovania plastov,
 • používať softvérové aplikácie na navrhovanie súčiastok z plastov a foriem pre ich lisovanie ako napr. MoldFlow, Creo, Catia, SolidWorks, DME Digital produkt Katalog, HASCO katalóg,
 • riešiť problémy z oblasti aplikácie a testovania polymérnych kompozitných materiálov a dimenzovať prvky z viacvrstvových kompozitov.

 

Uplatnenie absolventa:

 • absolvent študijného programu spracovanie plastov nájde uplatnenie vo vedecko-výskumných vývojových a projekčných organizáciách pri riešení problematiky nových výrobných technológií pri spracovaní plastov,
 • ako výskumno-vývojový pracovník, koordinátor a manažér pracovných tímov vo výrobných podnikoch pri navrhovaní a vývoji nových výrobných technológií spracovania plastov.


3D model vstrekovacej formy1

 

3D model vstrekovacej formy


3D model vstrekovacej formy3

3D model vstrekovacej formy

 3D model vstrekovacej formy2

3D model vstrekovacej formy

 vstrekovacia forma1

Vstrekovacia forma

 vstrekovaci lis2Vstrekovací lis  vstrekovacia forma2Vstrekovacia forma s vyrobenou súčiastou

Kalendár

Január 2019
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zváračská škola

welding school1

 

cert1 001

 tuke mais mail telefon stravovanie kniznica zamestnanci

mapa

katedra mapa

Mäsiarska 74
040 01 Košice - staré mesto
Slovenská republika

Kontakt

Katedra strojárskych technológií a materiálov
Ústav technologického a materiálového inžinierstva
Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach

 

Vedúci katedry a ústavu: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
tel.: 055/602 3502
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Sekretariát: Eva Sakmarová
tel.: 055/602 3502
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

budova