Domov

2 2

APVV

Dňa 11.05.2016 sa konalo fakultné kolo ŠVOČ 2016. Do sekcie 3: konštrukčné a procesné inžinierstvo bolo zaradených 18 študentov z KVT, KET, KAMaSI, KPaEI, KKAaDI, ktorí pred odbornou komisiou preukazovali svoje vedomosti a schopnosti riešiť konkrétne problémy.

 

Katedra výrobnej techniky na konferenciu študentov SjF v ŠVOČ 2016 nominovala študentov študijného programu výrobné stroje a zariadenia:

1. Bc. Juraj Boldižár s témou práce: Malý sústruh s nekonvenčným riadením

2. Bc. Pavol Makara s témou práce: Návrh diagnostického systému pre výrobné stroje na báze Arduino platformy

3. Bc. Dominik Neupauer s témou práce: Analýza tuhosti vretena frézky použitím laserinterferometra

4. Bc. Adrian Piliš s témou práce: Numerické modelovanie a analýza presnosti 3-osého obrábacieho centra

5. Bc. Ján Soták s témou práce: Inovácia výrobnej linky pre potravinársku výrobu

 

Ďakujeme našim študentom za reprezentáciu Katedry výrobnej techniky a teší nás umiestnenie Bc. Pavla Makaru na 1. mieste.