Výrobné stroje a zariadenia

studuj vsaz1

 

Prečo študovať Výrobné stroje a zariadenia

 • absolvent študijného programu je strojný inžinier pre navrhovanie, aplikáciu a prevádzkovanie strojov a zariadení

 • budeš mať veľké možnosti uplatnenia sa na trhu práce, vo výskumnej, konštrukčnej, projektantskej aj prevádzkovej praxi

 • nadobudneš znalosti s projektovaním aj konštruovaním v moderných softvéroch

 

obrazok6 obrazok5 obrazok4

 

 Ponúkame Ti

 • kvalitné štúdium, ktorým získaš úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie

 • exkurzie, workshopy, semináre v spolupráci s firmami

 • témy na riešenie diplomových prác aj pre priemyselnú prax

 • účasť na projektoch

 • možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu

 

obrazok3 obrazok2 obrazok1

 

Naučíme Ťa

 • správne aplikovať teoretické poznatky

 • analyzovať, navrhovať a konštruovať zložité strojné zariadenia

 • využívať moderné softvérové prostriedky pre tvorbu a analýzu modelov konštrukcií strojov

 • ovládať softvér ako Adams, Ansys, Matlab, Autocad, Creo Parametric, SolidWorks, NX

 • praktické základy pre programovanie strojov a výrobných systémov