Ústav
bc pi uvod
bc raep uvod
ing pi uvod
RaeP Ing
DI Ing

Vážení kolegovia, partneri,

v mene prof. Ing. Jozefa Kováča, CSc., riaditeľa Ústavu Manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, UMPaDI organizuje výročnú 21. medzinárodnú vedeckú virtuálnu konferenciu "TRENDY A INOVATÍVNE PRÍSTUPY V PODNIKOVÝCH PROCESOCH" 2018. Príspevky budú uverejnené bezplatne. O možnosti publikovania v on-line zborníku virtuálnej konferencie prosím informujte aj svojich kolegov, ktorým správa nebola doručená.

Recenzované príspevky pripravené v šablóne budú publikované v elektronickom zborníku, ktorý bude uverejnený na našej webovej stránke: http://www.sjf.tuke.sk/umpadi/39-studium/329-zbornik-taipvpp.

Šablóna spolu s pokynmi pre autorov je prístupná na web-stránke: http://www.sjf.tuke.sk/umpadi/.

Vybrané príspevky v prípade záujmu môžu byť po úprave podľa pokynov šablóny daného časopisu zverejnené a zaradené podľa oblasti výskumu:
• v internetovom časopise Transfer inovácií v slovenskom alebo anglickom jazyku www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/
• v internetovom časopise Acta Simulatio v anglickom jazyku http://www.actasimulatio.eu/
• vo vedecko-odbornom časopise Manažment podnikov (Management of Companies) v slovenskom alebo anglickom jazyku.

 

Termín prijímania príspevkov je do: 21.12.2018

 

S úctou,

 

Dear colleagues, partners,

on behalf of prof. Ing. Jozef Kovac, CSc., Head of the Institute of Management, Industrial and Digital Engineering at the Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Kosice, Slovakia we give to the attention an opportunity to publish scientifical articles, due to the 20th Annual International Scientific Virtual Conference "Trends and Innovative Approaches in Business Processes" 2018. Contributions will be published free of charge. Please, inform your colleauges, whom this message wasn't delivered, about the conference.

Reviewed articles prepared in the template will be published in on-line form on our website: http://www.sjf.tuke.sk/umpadi/39-studium/329-zbornik-taipvpp.

Instructions for authors can be found as a part of Invitation letter, and together with template for articles are available on the web-site: http://www.sjf.tuke.sk/umpadi/.

Deadline for entries : 21st December 2018

 

Selected contributions can be eventually published and integrated according to the research area, after modification according to the instructions of the given journal's template:
• in the Internet journal Transfer of Innovations in Slovak or English language www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/
• in the Internet journal Acta Simulatio in English language http://www.actasimulatio.eu/
• in the scientific and professional journal Management of Companies in Slovak or English language.

Rozvrhy hodín:

 ZS 2018/ 2019

 

Rozvrhy hodín si študenti
3.Bc PI,
1.Ing PI,
2.Ing PI,
3.Bc RaEP a
1.Ing RaEP nájdu na webstránke:
https://maisportal.tuke.sk/portal/rozvrhy.mais.

 

Študenti 1.Ing PI-KM si nájdu svoj rozvrh tu.

svoc ikona 

Dňa 18. apríla 2018 o 9:00 hod sa uskutočnilo na Ústave manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva ústavné kolo ŠVOČ pre školský rok 2017/2018. Zo všetkých zúčastnených študentov 3. ročníka 1.stupňa a študentov 2. ročníka 2. stupňa, ktorí odprezentovali svoje práce, do fakultného kola postúpili tieto práce:

 

Sekcia: Priemyselné inžinierstvo 

Fürješová Fruzsina: Návrh zlepšení parametrov čierniacej linky spoločnosti Halmat, s.r.o.

Horkavý Tomáš: Návrh zlepšenia ergonomických parametrov pracoviska v strojárskej výrobe

 

Sekcia: Digitálne inžinierstvo

Telepčák Miroslav: Štúdia digitálnej továrne s revolučnými technologickými prvkami


Sekcia: Riadenie a ekonomika podniku

Trančíková Kristína: Implementácia cenovej stratégie v službách malých strojárskych výrob

 

Fakultné kolo sa uskutoční podľa inštrukcií na stránke http://www.sjf.tuke.sk/52-aktuality/870-svoc-2018-organizacne-zabezpecenie.

 

Technická univerzita v Košiciach vyhlasuje 7. kolo súťaže inovatívnych nápadov a riešení. Viac na webstránke http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/usek-vzdelavania/univerzita-tretieho-veku/7-kolo-sutaze-inovativnych-napadov-a-rieseni .

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

Poster 65. jubileum SjF

poster SjF

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

My o ústave

IMG 5584

Otvorenie nového ústavu na Strojníckej fakulte


V článku publikovanom na portáli http://www.tuke.sk/tuke/halo-tu autor prináša informácie o slávnostnom otvorení nového ústavu Manažmentu, Priemyselného a digitálneho inžinierstva dňa 20.12.2016 a jeho poslaní.

Letná škola v Brne


Letna skola Brno

Letná škola priemyselného inžinierstva 2018 v Brne


Aj tohto roku sa v Brne uskutoční "Letná škola priemyselného inžinierstva". Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku.

260216 durisebo robotika

Mladí docenti podporujú košických školákov

Košickí školáci sa zúčastnili medzinárodnej súťaže First Lego League v robotike. V regionálnom kole organizačný výbor každoročne tvoria aj mladí docenti zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach - doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. (dlhoročný organizátor súťaže), doc. Ing. Juraj Šebo, PhD..

Videá PriemInz

montaz klapka

"NAŠOU NAJVÄČŠOU HROZBOU NIE JE TO, ŽE MIERIME K PRÍLIŠ VYSOKÝM CIEĽOM A NEDOSIAHNEME ICH, ALE TO, ŽE MIERIME K CIEĽOM PRÍLIŠ NÍZKYM, A TIE AJ DOSAHUJEME."

                                                                              - MICHELANGELO, sochár, maliar, architekt a básnik -

 

 

"KAŽDÝ PRACOVNÍK VO FIRME PRECHÁDZA ŠTÁDIOM ŽIAKA, KTORÝ SA MENÍ VO VÝKONNÉHO PROFESIONÁLA. PO ČASE SA VŠAK Z VÝKONNÉHO PRACOVNÍKA MUSÍ ZMENIŤ NA UČITEĽA, KOUČA, MENTORA."

                                                                                             - GARY HAMEL, GM Corporation -

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.