PI - Ing.
skendeuk
bc pi uvod
bc raep uvod
ing pi uvod
RaeP Ing
DI Ing

studuj pi

 

Prečo študovať Priemyselné inžinierstvo

• získaš vedomosti z oblasti dynamicky sa rozvíjajúceho pokrokového priemyselného inžinierstva,
• získaš znalosti z oblasti digitálnych a virtuálnych technológií a systémov,
• získaš praktické zručnosti riešiť zložité problémy z oblasti projektovania a implementácie podnikových procesov a systémov v celom ich hodnotovom reťazci,
• budeš riešiť diplomové práce v laboratóriách a v priemyselnej praxi,
• budeš pripravený na doktorandské štúdium (III. stupňa) v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo. 

 

IMG 5584 PI2 KLR 5750

 

Ponúkame Ti

• štúdium v kvalitnom prostredí historickej budovy Ústavu manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva,
• kvalitnú technickú a softvérovú podporu štúdia,
• pestré odborné a spoločenské (kultúrne, športové) aktivity,
• účasť na exkurziách, domácich a zahraničných výstavách, workshopoch a seminároch v spolupráci s firmami,
• možnosť zahraničných študijných pobytov (napr. Srbsko, Poľsko, Česko a pod.).

 

PI7 PI9 DSCF3053

 

Naučíme Ťa

• tvoriť, projektovať a implementovať zložité podnikové procesy a systémy digitálnymi a virtuálnymi technológiami a systémami,
• pracovať na projektoch, komplexných strojárskych procesov a systémov závodov budúcnosti (Industry 4.0),
• pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu,
• aplikovať systém kontinuálneho samovzdelávania,
• samostatne tvoriť a inovovať. 
 
DSCF3518 KLR 5718PI8 
 

Uplatnenie absolventa

Budeš pripravený uplatniť sa na trhu práce v strojárskych podnikoch, vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách, v obchodných firmách, v poradenských firmách, v technickej oblasti verejného sektora:
• ako projektant výrobných procesov a systémov, pracovník plánovania, organizovania a riadenia výroby, zvyšovania produktivity, logistiky, ľudských zdrojov a pod.,
• ako manažér v rôznych funkčných oblastiach,
• môžeš zakladať a viesť firmy či spoločnosti.

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

Kalendár

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.