vyberove konanie
fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach,  Dr. h. c.  prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH. v y h l a s u j e v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 Zásad výberového konania na obsadzovanie miest funkcií na Technickej univerzite v Košiciach výberové konanie na funkcie vedúcich katedier:

 

Katedra mechatroniky
Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní
Katedra výrobnej techniky
Katedra strojárskych technológií a materiálov
Katedra automobilovej výroby
Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva
Katedra energetickej techniky
Katedra aplikovanej matematiky a informatiky

 

Kvalifikačné požiadavky: vedecko-pedagogický titul profesor, docent
 
Požadované doklady:
- štruktúrovaný profesijný životopis
- overené doklady o vzdelaní (v prípade externého uchádzača mimo Strojníckej fakulty TUKE)
- zoznam piatich najvýznamnejších publikácií za posledných päť rokov
- tri najvýznamnejšie realizačné výstupy z výskumnej činnosti
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

 

K prihláške priložte víziu rozvoja katedry na roky 2020 až 2025 (max. 5 strán).

 

Platové podmienky: dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Vnútorným platovým poriadkom pre zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach. Podľa uvedených predpisov a vzhľadom na požadované kritéria odbornej praxe sa stanovuje výška tarifného platu pre funkciu docent, profesor v rozpätí od 1 146,00 € – do 1 550,50 € (brutto) v závislosti od dĺžky započítanej odbornej praxe.

 

Adresa na doručenie prihlášok:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Referát personálnych činností
Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ
Letná 9
042 00 Košice 

 

Termín: do 22.11.2019
Dátum predpokladaného nástupu:  január  2020

 

Materiály obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb, t.j. uchádzačov prihlásených do výberového konania, ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti.
Výberové konania sú uverejnené na webovom sídle určenom ministerstvom a na internetových stránkach Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach www.sjf.tuke.sk, http://www.tuke.sk, na úradných výveskách Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.     
 


Informácia o spracúvaní osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (výberové konanie).
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

Osobné údaje (listiny s osobnými údajmi) dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti.
TUKE uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po dobu 1 roka.

 

Ďalšie informácie a práva podľa Čl. 13 GDPR sú uvedené na webovom sídle TUKE alebo ich môžete získať prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..


 
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
dekan               

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

SkodaAuto2019plg

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

 

November 2019
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum : piatok, 1. november 2019
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Dátum : nedeľa, 17. november 2019
18
19
20
Dátum : streda, 20. november 2019
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2623

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 9/B
042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.