vyberove konanie
fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v y h l a s u j e v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vnútorných predpisov „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach“ výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcie docenta na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v nasledujúcich študijných odboroch:

na Katedru mechatroniky:
- 1 miesto v študijnom odbore 5.2.16 Mechatronika

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria - všeobecné kritéria a zoznam požadovaných dokladov sú uverejnené na internetovej stránke: http://www.sjf.tuke.sk/fakulta/vyberove-konania a sú platné od 25.11.2011. Vyžaduje sa aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

 

Platové podmienky: dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Vnútorným platovým poriadkom pre zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach. Podľa uvedených predpisov a vzhľadom na požadované kritéria odbornej praxe sa stanovuje výška tarifného platu pre funkciu docent v rozpätí od 1 020,00 € – do 1 266,00 € (brutto) v závislosti od dĺžky započítanej odbornej praxe.

 

Adresa na doručenie prihlášok:
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Referát personálnej práce, Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ, Letná 9, 042 00 Košice

Termín: do troch týždňov od uverejnenia výberového konania
Dátum predpokladaného nástupu: január 2019

 

Materiály obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb, t.j. uchádzačov prihlásených do výberového konania, ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti.
Výberové konania sú uverejnené na internetových stránkach Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach www.sjf.tuke.sk, http://www.tuke.sk, na úradných výveskách Technickej univerzity v Košiciach a Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

 

Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.
                         dekan

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

plagat si 2019plg

mais Mail Zamestnanci studentmail telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

December 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dátum : streda, 12. december 2018
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Dátum : pondelok, 24. december 2018
25
Dátum : utorok, 25. december 2018
26
Dátum : streda, 26. december 2018
27
28
29
30
31

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2623

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 9/B
042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.