Študijný program Energetické stroje a zariadenia je radený do skupiny programov konštrukčného zamerania. Je orientovaný na osvojenie si vedomostí najmä z oblasti prúdenia tekutín, termomechaniky, transportu tepla, simulačných postupov riešenia energetických úloh, alternatívnych zdrojov energie, návrhu a konštrukcie energetických zariadení, vodíkových technológií a plazmovej technológie zhodnocovania odpadov.