Výchova a vzdelávanie poslucháčov bakalárskeho štúdia študijného programu Automobilová výroba je zameraná na získanie teoretických vedomosti a praktických skúseností z oblasti progresívnych materiálov, technológií, analytických nástrojov pri navrhovaní komponentov automobilov, organizácii ich výroby a ich montáži s podporou CAx technológií. Študenti si môžu ďalej rozvíjať svoje kreatívne a inovatívne zručnosti pri riešení prípadových štúdií, projektov ECO Sheel Marathon a úprav elektromobilu Volkswagen e-up! Súčasťou profilu absolventa sú aj znalosti a zručnosti z oblasti skúšania, predaja automobilov, riadenia prevádzky, riadenia údržby automobilov a iných činností súvisiacich s automotive v súlade so požiadavkami štandardov kvality ISO TS 16949. Absolventi získajú skúseností z tímovej práce pri riešení technických problémov, riadenia malých tímov a zdokonalenie sa v prezentačných a komunikačných zručnostiach. Študijný program Automobilová výroba umožní absolventom vstúpiť do sveta výroby automobilov, riadenia predaja, servisu, STK automobilov a dodávateľského sektora automobilového priemyslu.