Absolventi bakalárskeho študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby sa uplatnia ako výrobní technológovia, konštruktéri prípravkov a nástrojov, pracovníci v IT útvaroch strojárskych podnikov a tiež ako špecialisti pre skúšobné a testovacie prevádzky. Absolventi sú pripravený pôsobiť vo výrobných podnikoch so strojárskym zameraním, v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, vo firmách s vlastným vývojom nových výrobkov, v servisných prevádzkach a firmách zameraných na predaj strojárskych komponentov.