Študijný program Biomedicínske inžinierstvo nadväzuje na poznatky a znalosti z druhého stupňa študijného programu Biomedicínske inžinierstvo ale aj z  prvostupňového študijného programu Protetika a ortotika. Vzdelávanie študentov je zamerané na implementáciu multidisciplinárnych znalostí v spolupráci s odborníkmi z medicíny a veterinárnej medicíny za účelom riešenia problematiky spojenej s funkčnosťou a činnosťou ľudského tela, 3D modelovaním tvrdých tkanív a ich aditívnou výrobou