Študijný program Časti a mechanizmy strojov patrí k základným programom v oblasti strojného konštruovania. V rámci tohto odboru sú vychovávaní špičkoví odborníci pre oblasť numerického aj experimentálneho výskumu a vývoja aplikovateľného vo všetkých ďalších smeroch strojárstva. Vedecké aktivity doktorandov sú zamerané na oblasť optimalizácie častí strojov, konkrétne na optimalizáciu torzne kmitajúcich mechanických sústav s akcentom na ovládnutie veľkosti nebezpečného torzného kmitania aplikáciou pneumatických spojok, rieši výskum v oblasti ovládnutia rôznych zdrojov budenia spôsobujúcich vibrácie napr. automobilových prevodoviek, agregáte pohonu rôznych mechanických sústav a pod. Zároveň zameriava svoju pozornosť aj na oblasť riešenia kinematických a silových pomerov záberu prevodových mechanizmov s čelnými ozubenými kolesami, závitovkovými a netradičnými prevodmi.