Študijný program Biomedicínske inžinierstvo nadväzuje na poznatky a znalosti z prvostupňového študijného programu protetika a ortotika. Vzdelávanie študentov je zamerané na riešenie problematiky spojené s funkčnosťou a činnosťou ľudského tela doplnené o prehlbovanie poznatkov z 3D modelovania a aditívnej výroby.