Študijný program je zameraný na prípravu odborníkov, ktorí sú spôsobilí systémovo a komplexne riešiť technologické, materiálové, konštrukčné a organizačné úlohy v modernej strojárskej výrobe. Majú znalosti z inžinierskej informatiky a strojárskych technológií, ktoré integrujú vedomosťami ekonomického charakteru, čo absolventom umožní riešiť problémy riadenia a prevádzkovania výroby na všetkých úrovniach. Študijný program je orientovaný na oblasť rozvoja CAx technológií a ich implementácie do prípravy a realizácie strojárskej výroby. Absolventi ovládajú CAD/CAM/CAE systémy a sú schopní stať sa plnohodnotným článkom systému súbežného inžinierstva.