Mechatronika integruje poznatky najmä z oblasti mechaniky, elektroniky, informatiky a riadenia. Mechatronika umožňuje zlepšenie vlastností existujúcich výrobkov, ale aj vývoj úplne nových výrobkov, ktoré doposiaľ neexistovali. Mechatronika je už dobre etablovaná takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, ako napr. automobilový priemysel, priemyselná automatizácia, robotika, spotrebná elektronika atď. Mechatronické riešenia priťahujú zákazníkov, pretože sú užívateľský prístupnejšie a ľahšie sa ovládajú. Typickým príkladom je automobilový priemysel, napr. rôzne asistenčné systémy pre zvýšenie komfortu a bezpečnosti a pod. Toto nespočetné množstvo vylepšení je dôvodom, prečo zákazníci uprednostňujú mechatronické riešenia výrobkov. Študijný program je zameraný na prípravu odborníkov strojársko-elektrotechnického zamerania so znalosťou základov informatiky a automatizácie pre prevádzku, výrobu, skúšobníctvo a čiastočne aj navrhovanie mechatronických sústav.