Program Protetika a ortotika ponúka komplexné vzdelanie, kvalitnú podporu štúdia, vedomosti a zručnosti z oblasti klasickej protetiky a ortotiky, prácu s najnovšími technológiami z oblasti digitalizácie meraní, 3D modelovania a aditívnej výroby proteticko-ortotických pomôcok, ktoré umožňujú absolventovi profesionálne reagovať na požiadavky trhu a možnosť pokračovať v inžinierskom štúdiu odboru Biomedicínske inžinierstvo.