Absolvent študijného programu RaRT sa uplatní vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách pri riešení problematiky komplexných automatizovaných a robotizovaných systémov. Bude schopný navrhovať, programovať a oživovať robotizované zariadenia, navrhovať a optimalizovať technológie súvisiace s prácou robotov. Získa schopnosti aplikovať vizuálne systémy v spolupráci s robotickou technikou. Má predpoklady, aby po získaní praktických riadiacich skúseností sa stal koordinátorom vývojových tímov konštrukčných pracovísk.