Absolventi študijného programu Strojárske technológie sú na základe nadobudnutých poznatkov schopní koordinovať strojársku výrobu a riešiť aktuálne úlohy praxe. Disponujú vedomosťami z oblastí konvenčných a progresívnych strojárskych technológií, technických materiálov, znalosťami z počítačovej podpory strojárskej výroby, skúšobníctva, konštruovania a tiež znalosťou cudzieho jazyka.