Absolventi študijného programu Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby sa uplatnia ako technológovia vo výrobe, konštruktéri prípravkov a nástrojov, ako pracovníci využívajúci CAx technológie v príprave výroby, ako pracovníci skúšobní, ako pracovníci v prevádzke a údržbe strojových zariadení, na stredných stupňoch riadenia výroby. Uplatnenie môžu nájsť aj v riadiacich útvaroch nižšieho stupňa, technických a ekonomických útvaroch prevádzok a závodov.