Absolvent študijného programu je vedecký pracovník pripravený pracovať v oblasti výskumu, experimentálneho vývoja, inteligentného riadenia a automatizácie v súčasných podmienkach v súlade s požiadavkami Industry 4.0. Uplatnenie v programe Výrobná technika má široké možnosti na trhu práce, vo výskumnej, experimentálnej aj náročnej prevádzkovej praxi. Štúdium cieli na nadobudnutie znalostí s experimentovaním, konštruovaním, testovaním a overovaním v moderných softvéroch, aké sa používajú v špecializovaných vývojárskych a vedeckých tímoch.