Impulz pre tvoju kariéru

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Kontakty

Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach

Letná 1/9
042 00 Košice-Sever
Slovensko
IČO: 00397610
DIČ: 2020486710
IČ DPH: SK2020486710
www.strojarina.eu
www.sjf.tuke.sk
miriama.jalcova@tuke.sk
+421 55 602 2168

Študijné oddelenie

Strojnícka fakulta TUKE

strojníckafakulta

Strojnícka fakulta

Úradné hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:30 – 11:30
8:30 – 11:30
8:30 – 11:30, 13:00 – 15:00
nestránkový deň
8:30 – 11:30

Študijné referentky

Mgr. Miriama PAPIREKOVÁ
miriama.papirekova@tuke.sk
+421 55 602 2168
 • prijímacie konanie I. a II.stupeň štúdia
 • zahraniční študenti – samoplatcovia
 • cudzinecká polícia
 • Erazmus
 • duplikáty a potvrdenia z archívu
 • rozvrhy hodín a miestnosti
 • ročníky: 1., 2. a 3. Bc. – EN, 1. a 2. Ing. – EN
Marcela TIMKOVÁ
marcela.timkova@tuke.sk
+421 55 602 2499
 • sociálne štipendiá
 • uznávanie predmetov
 • záver štúdia, promócie, odovzdávanie Bc. diplomov
 • ŠVOČ
 • štatistiky
 • ročníky: 2. Bc., 1. a 2. Ing.
Ing. Gabriela DOBRANSKÁ
gabriela.dobranska@tuke.sk
+421 55 602 2156
 • školné poplatky a zápisné
 • sociálne a motivačné štipendiá
 • uznávanie predmetov
 • záver štúdia, promócie, odovzdávanie diplomov
 • cudzinecká polícia
 • ročníky: 1. a 3. Bc.
Ing. Beata KRIŠÁKOVÁ
beata.krisakova@tuke.sk
+421 55 602 2444
 • Doktorandské štúdium

Prodekan pre vzdelávanie

doc. Ing. Peter FRANKOVSKÝ, PhD.
peter.frankovsky@tuke.sk
+421 55 602 2623

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

prof. Ing. Alena GALAJDOVÁ, PhD.
alena.galajdova@tuke.sk
+421 55 602 2377

Zastávky v okolí TUKE

 • Technická univerzita
12, 14, 18, 22
7, R4
 • Botanická záhrada
12, 14, 18, 19, 55
7, R4
 • Okresný úrad
12, 14, 18, 55
2, 4, 9, R3
 • Poliklinika Sever
2, 4, 9, R3

Zo zastávky Staničné námestie sa k nám dostanete linkou č. 2 a č. 19.

Cestovné poriadky MHD nájdete na stránke www.dpmk.sk