Impulz pre tvoju kariéru

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Prečo práve my

Dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií

Odborné školenia, workshopy a exkurzie do podnikov

Špičkovo vybavené laboratória, posluchárne a počítačové učebne

Individualizácia rozvrhu hodín: 1 deň v týždni venovaný samoštúdiu

Spolupráce v strojárenskom a automobilovom priemysle

Možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite

Participácia na riešení jedinečných študentských projektov

Sociálne, motivačné a odborové štipendiá pre študentov

Pracovné stáže vo firmách a témy diplomových prác z praxe

Nadpriemerne vysoká miera uplatnenia v obore

V čom sme jedineční

Shell Eco-marathon je medzinárodná súťaž zameraná na špeciálne vozidlá s extrémne nízkou spotrebou paliva. Strojnícka fakulta TUKE sa tejto súťaže zúčastňuje už viac ako 25 rokov. Počas nich naši študenti navrhli a postavili 8 pretekárskych vozidiel. Vývoj každého z nich bol pritom veľkou výzvou. Aby vozidlo prešlo čo najväčšiu vzdialenosť na jediný liter paliva, musí mať nízky aerodynamický a valivý odpor, nízku hmotnosť a pritom spĺňať prísne bezpečnostné požiadavky. V poslednom ročníku sa nášmu tímu podarilo na 1 liter paliva zajazdiť 824,84 km, čo je nielen náš osobný, ale aj absolútny slovenský rekord.

Od roku 2008 sa v maďarskom meste Eger konajú preteky pneumobilov. Ide o prestížnu súťaž, ktorú organizuje firma Emerson, dodávateľ pneumatických komponentov AVENTICS. Súťaže sa zúčastňujú tímy technických univerzít z celej Európy. Úlohou súťažiacich je postaviť vozidlo poháňané stlačeným vzduchom, ktoré bude spĺňať prísne technické a bezpečnostné požiadavky. Súťaží sa vo viacerých kategóriách. S našim posledným pneumobilom sme prešli 3,2 km a dosiahli maximálku 38 km/h. Pre veľký záujem zo strany študentov v súčasnosti na fakulte pôsobia až dva súťažné tímy.

Študentský projekt Disk zadávaný vývojovým centrom Škoda-Auto je jedným z pozitívnych impulzov, ako naštartovať svoju kariéru vo svete automotive. Vďaka dlhoročnej spolupráci SjF s automobilkou Škoda-Auto ponúkame našim študentom priestor pre kreatívny rozvoj svojho inžinierskeho potenciálu. V rámci projektu si študenti prejdú všetkými fázami vývoja hliníkového disku, od prvej skice, cez CAD model, až po FEM výpočet. Okrem odborných workshopov a stretnutí s odborníkmi z technického vývoja, majú študenti možnosť absolvovať letnú stáž v Mladej Boleslave a následne získať tému diplomovej práce.

Experimentálny výskum uskladňovacej kapacity vodíka v absorpčných materiáloch a implementácia technológií do mobilných zariadení zhodnocujúcich vodík je vysoko aktuálnou témou výskumu na pôde Strojníckej fakulty TUKE. Jedným z hmatateľných výsledkov tohto výskumu je aj prototyp vodíkového auta s výkonom 200 W. Automobil je okrem testovacej funkcie aj predmetom inovačného procesu, ktorý môže byť témou záverečných prác. Pri riešení čiastkových úloh študent získa poznatky z oblasti nízkotlakového uskladnenia vodíka, jeho následného spaľovania, ako aj konštrukčného usporiadania vodíkových systémov. Riešené úlohy sú vynikajúcim štartom jeho inžinierskej praxe.

Prepojenie biomedicínskeho inžinierstva, 3D tlače a biomateriálového výskumu vytvorilo nosné zameranie Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania a vyústilo do implantátov na mieru, ktoré boli aplikované už vyše 350-tim pacientom na Slovensku aj vo svete. Ku kľúčovým slovám súčasnej medicínskej terapie patrí personalizácia, tkanivové inžinierstvo a regeneračná medicína. Súčasťou týchto oblastí bude 3D biotlač, ktorá umožní aplikovať biodegradovateľné materiály a súčasne bunky organizovaným spôsobom pre tvorbu tkaniva alebo ľudského orgánu. Aj tento atraktívny smer, ktorý bude jedným z top trendov medicíny najbližších 20 rokov nájdete na odbore biomedicínske inžinierstvo.

Po historicky prvom Strojárskom kvíze, ktorý sa konal 14. marca 2018, bolo jasné, že o túto jedinečnú formu zábavy bude veľký záujem nielen na strane študentov ale aj pedagógov. Ide o neformálnu spoločenskú udalosť, ktorá sa koná pravidelne vo Face Clube a pri ktorej si študenti a učitelia merajú sily vo vedomostnom súboji. Niekedy však dôjde i k vzácnemu spojeniu týchto dvoch táborov, čo je aj cieľom tejto akcie. Strojársky kvíz je nielen zárukou dobrej zábavy, ale poskytuje aj priestor pre uvoľnené stretnutia, rozhovory a príležitosť lepšie spoznať ďalších No.1 strojárov a strojárky. Nad kvízom drží patronát dekan fakulty, ktorý spolu s vedením fandí všetkým súťažiacim tímom.

Absolventi u nás úspěšně působí v kreativních odděleních technického vývoje, kde uplatňují nabyté vědomosti ze školy i mimo ni a spojují je se svojí vůlí hledat nová řešení a vytvářet nové koncepty. Výhodou je znalost počítačového modelování v CATIA, konstrukce, výpočtů metodou konečných prvků a technologie.
Ing. Jiří OTA
Škoda Auto, a.s., vedouci oddělení EBA - Koncepční dimenzování a doprovod designu
S absolventy SjF máme ty nejlepší zkušenosti, jsou aktivní a velmi dobře připraveni na svoji nadcházející profesi. I proto velmi rychle na svých pozicích uspívají a profesně rostou, ať už do projektových nebo manažerských pozic napříč vývojovým spektrem od A-class až po návrh a realizaci továren.
Dipl.-Ing. Martin ZABADAL
Aufeer Design, s.r.o., CEO

Budúcim prvákom ponúkame bezplatný prípravný kurz stredoškolskej matematiky.

#zlepsisa#preopakujsi#doucimeta#vsetkocopotrebujesvediet

#zlepsisa #preopakujsi #doucimeta #vsetkocopotrebujesvediet

0
rokov skúseností
0
absolventov
0
študentov
0
študijných programov
0
katedier
0
zamestnancov

Bc.

9 akreditovaných študijných progamov
Urob prvý krok na ceste k úspechu. Vyber si zameranie svojho štúdia.

Ing.

13 akreditovaných študijných progamov
Sprav maximum pre úspešnú kariéru strojného inžiniera.

PhD.

10 akreditovaných študijných progamov
Nakopni svoj vedecký potenciál a staň sa odborníkom vo svojom odbore.