Bezplatný prípravný kurz stredoškolskej matematiky pre budúcich prvákov

Všetkým študentom, ktorí nastúpia na štúdium na našej fakulte, ponúkame bezplatný 4-dňový kurz stredoškolskej matematiky.
Cieľom kurzu je pripraviť študenta na bezproblémové zvládnutie vysokoškolskej matematiky, ako aj odborných predmetov s matematickým základom.

#zlepšisa #preopakujsi #zvýšsvoješance #snamitohravozvládneš