Robotika a robototechnológie (RaRT)

Absolvent študijného programu RaRT sa uplatní vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách pri riešení problematiky komplexných automatizovaných a robotizovaných  systémov. Bude schopný navrhovať, programovať a oživovať robotizované zariadenia, navrhovať a optimalizovať technológie súvisiace s prácou robotov. Získa schopnosti aplikovať vizuálne systémy v spolupráci s robotickou technikou. Má predpoklady, aby po získaní praktických riadiacich skúseností sa stal koordinátorom vývojových tímov konštrukčných pracovísk.

Hlavné oblasti zamerania
Robotika
Programovanie
Konštruovanie
Modelovanie
Navrhovanie
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdiumSK, EN
Doktorandské štúdium

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- Školenia študentov končiacich ročníkov inžinierskeho štúdia pre firmu PAS (Process Automation Solutions) v spolupráci s ICV TUKE

Obsadzované profesie

- Konštruktér strojných zariadení
- Programátor priemyselných robotov
- Procesný inžinier
- Inžinier údržby
- Systémový integrátor

Zamestnávatelia
Absolventi
V súčasnosti pracujem v oblasti kamerových systémov. Myslím si, že práve štúdiom Robotiky som získala potrebné znalosti na to, aby som sa mohla uchádzať o túto prácu. Takisto možnosť účasti na rôznych súťažiach mi veľmi pomohla pri zvyšovaní mojej motivácie.
Ing. Mariya Mikheeva
TRIFID Automation, software engineer
Štúdium Robotiky mi dalo potrebné vedomosti a praktické skúsenosti potrebné pre uplatnenie sa v renomovanej spoločnosti. Na štúdium mám veľa príjemných spomienok aj vďaka výbornému kolektívu a priateľskej atmosfére. Po skončení štúdia som nemal problém vybrať si z viacerých ponúk a uplatniť sa dokonca v zahraničí.
Ing. Peter Ferenčík
Robert Bosch GmbH, responsible testing engineer for e-mobility
Kontaktná osoba
doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.
e-mail: rudolf.janos@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 2197

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • konštruovanie priemyselných robotov a ich periférnych zariadení,
 • návrh robotizovaných pracovísk,
 • oživovanie robotizovaných pracovísk,
 • návrh a konštruovanie servisných robotov,
 • on-line programovanie priemyselných robotov,
 • off-line programovanie priemyselných robotov,
 • navrhovanie a programovanie automatizovaných zariadení (aj vizuálne systémy),
 • modelovanie, simulovanie a analýza komponentov a zariadení.

 

Vzdelávacie ciele:

 • schopnosť on-line programovať priemyselne roboty od štyroch svetových výrobcov (ABB, Kuka, OTC Daihen, Motoman/Yaskawa),
 • kompetencie pri navrhovaní a simulácii robotizovaných pracovísk v off-line prostredí (Robot Studio),
 • schopnosť samostatné navrhovať, modelovať a analyzovať komponenty a strojné zariadenia v prostredí (Creo),
 • kompetencie pri výbere, navrhovaní a oživovaní strojných zariadení s využitým pneumatických komponentov a systémov (SMC, Emerson/Aventics),
 • kompetencie pri návrhu, programovaní a riadení servisných robotov,
 • schopnosť samostatné navrhovať periférne zariadenia (aj vizuálne systémy) pre priemyselné a servisné roboty.

 

Oblasti uplatnenia:

 • tvoriví projektanti robotizovaných pracovísk
 • výskumno-vývojoví pracovníci v strojárstve
 • programátori priemyselných robotov
 • programátori a návrhári servisných robotov
 • údržbári a servisný technici robotizovaných systémov
 • koordinátori pracovných teamov pri navrhovaní a vývoji robotizovaných systémov

 

Úspechy študentov:

 • Majstri sveta a Európy v robotickom futbale
 • Čestné uznanie z medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre
 • Účasť na medzinárodnej súťaži s automobilom na pneumatický pohon
 • 3. miesto v 1. ročníku súťaži: „Ako ošúpať banán inak ako ručne“

 

Podporované študentské projekty:

 • PNEUMOBIL – stavba auta na stlačený vzduch pre súťaž „International Aventics Pneumobile Competition“
 • Súťaž: „Ako ošúpať banán inak ako ručne“
 • Súťaž: „Strojársky kvíz“

 

Zamestnávatelia:

Škoda Auto, U-shin Slovakia, Minebea Slovakia, ZŤS VVÚ Košice, Spinea, Magna, Faurecia Slovakia, Trifid Automation