Impulz pre tvoju kariéru

Protetika a ortotika (PaO)

Program Protetika a ortotika ponúka komplexné vzdelanie, kvalitnú podporu štúdia, vedomosti a zručnosti z oblasti klasickej protetiky a ortotiky, prácu s najnovšími technológiami z oblasti digitalizácie meraní, 3D modelovania a aditívnej výroby proteticko-ortotických pomôcok, ktoré umožňujú absolventovi profesionálne reagovať na požiadavky trhu a možnosť pokračovať v inžinierskom štúdiu odboru Biomedicínske inžinierstvo.

Profil absolventa

Hlavné oblasti zamerania
Protetika a ortotika
Biomechanika a analýza pohybu
3D skenovanie
Modelovanie a dizajn
Výroba
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdiumSK, EN
Inžinierske štúdium
Doktorandské štúdium

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- workshop OttoBock Michelangelo hand prosthesis
- školenie Ortotické systémy OttoBock
- seminár Postura a svalové dysbalancie
- seminár RedCord systém, Neurac
- pozvaná prednáška Barefoot a dynamika pohybu

Obsadzované profesie

- manažér
- technik
- vývojár
- konštruktér
- obchodný zástupca

Zamestnávatelia
Referencie
Po štúdiu odboru Protetika a Ortotika som nadobudol najmä teoretické znalosti, z ktorých čerpám v práci ešte aj v dnešnej dobe. Budem rád, keď bude tento odbor aj naďalej súčasťou portfólia na SjF TUKE.
Ing. Andrej Plž
Protea, Ortopedický technik - špecialista na kranioterapiu
x
x
x
Kontaktná osoba
Ing. Viktória RAJŤÚKOVÁ, PhD.
e-mail: viktoria.rajtukova@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 2651

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • práca s inovatívnymi technológiami – 3D skenovanie, 3D tlač,
 • zvládnutie vybraných softvérových aplikácií – modelovanie a simulácia,
 • odoberanie mier ľudského tela konvenčnými a inovatívnymi metódami,
 • znalosť biomechanických princípov proteticko-ortotických pomôcok,
 • využitie poznatkov z biomechaniky človeka pri analýze pohybu.

 

Vzdelávacie ciele:

 • schopnosť interdisciplinárnej spolupráce s odborníkmi v oblasti zdravotníctva,
 • aplikácia systémových prístupov pri riešení problematiky technickej ortopédie,
 • návrh dizajnu, individualizácia a personalizácia zdravotníckych pomôcok,
 • predpoklady na štúdium v odbore Biomedicínske inžinierstvo.

 

Oblasti uplatnenia:

 • oblasť technickej ortopédie,
 • návrh a vývoj zdravotníckych pomôcok,
 • 3D skenovanie, modelovanie, 3D tlač,
 • poradenstvo v oblasti ortopedickej protetiky,
 • implementácia nových technológií na pracoviská technickej ortopédie.

 

Úspechy študentov:

 • Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)

 

Podporované študentské projekty:

 • Projekt návrhu inovatívnej pomôcky alebo služby z oblasti technickej ortopédie.

 

Zamestnávatelia:

Otto Bock Slovakia, Centrum ortopedickej protetiky Košice, EGAMED, ORTOPROplus, Protetika, ORTO-PROTETIKA