Impulz pre tvoju kariéru

Počítačová podpora strojárskej výroby (PPSV)

Absolventi bakalárskeho študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby sa uplatnia ako výrobní technológovia, konštruktéri prípravkov a nástrojov, pracovníci v IT útvaroch strojárskych podnikov a tiež ako špecialisti pre skúšobné a testovacie prevádzky. Absolventi sú pripravený pôsobiť vo výrobných podnikoch so strojárskym zameraním, v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, vo firmách s vlastným vývojom nových výrobkov, v servisných prevádzkach a firmách zameraných na predaj strojárskych komponentov.

Hlavné oblasti zamerania
CAx systémy
Simulácie technologických procesov
Tvorba CNC programov
Výrobné technológie
Materiály
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdiumSK
Inžinierske štúdiumSK
Doktorandské štúdium

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- certifikát NC dielenského programovania
- workshopy organizované v spolupráci s partnermi z praxe
- zváračský kurz
- krátkodobé študijné stáže - "Letná škola" CEEPUS

Obsadzované profesie

- CAD konštruktér výrobkov, prípravkov a nástrojov
- programátor CNC strojov
- pracovník v IT útvare strojárskeho podniku
- špecialista pre skúšanie a testovanie
- výrobný technológ

Zamestnávatelia
Referencie
Absolvovanie študijného programu PPSV mi dalo všeobecný prehľad v problematike technológií a využitie CAD programov, či už ako podpora výroby, alebo samotné 3D modelovanie. Ako uchádzač o pracovnú pozíciu produktového dizajnéra som mal veľkú výhodu pre svoje schopnosti ovládať už spomínané CAD programy a taktiež som využil získané poznatky o technológií vstrekovania plastov, čomu sa aj momentálne venujem.
Ing. Michal Gojdič
Yanfeng Automotive Interiors, Product Designer
Perfektný kolektív pedagógov na KPPT hodnotím viac ako kladne. Rovnako aj možnosť získavať skúsenosti v strojárskych firmách (Magna, Škoda Auto atď.), ak má študent odhodlanie a záujem a tiež možnosť zúčastniť sa projektu Škoda DISK. Mimoškolské aktivity, ktoré organizuje A-team v rámci fakulty, nikdy nie sú na škodu.
Ing. Kamil Lesňák
ZKW Slovakia s.r.o, Junior design engineer
Kontaktná osoba
Ing. Ivan Gajdoš, PhD.
e-mail: ivan.gajdos@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 3515

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • všeobecné poznatky vzťahujúce sa k technike, strojárstvu, výrobe a technológii,
 • podrobné poznatky o strojárskej výrobe a používaných technológiách,
 • prehľad o zdrojoch informácií, využiteľných v strojárskej výrobe,
 • kompetencie v oblasti aplikácie CAx systémov (systémov pre počítačovú podporu činností v strojárstve), zamerané na konštruovanie (CAD) a návrh technológie (CAM),
 • základy programovania CNC strojov,
 • základné poznatky z podnikovej ekonomiky a výrobného manažmentu,
 • základné poznatky z plánovania, organizovania a riadenia výroby na dielenskej úrovni a stredných stupňoch riadenia.

 

Vzdelávacie ciele:

 • využívať nástroje počítačovej podpory (CAD) pri navrhovaní a konštruovaní súčiastok i celých zariadení,
 • využívať nástroje počítačovej podpory pri konštruovaní prípravkov, nástrojov a náradia, potrebných pre strojársku výrobu,
 • programovať číslicovo riadené (NC) stroje dielenským spôsobom aj CAM softvérom,
 • riešiť koncepciu prepojenia materiálových a informačných tokov vo výrobnom systéme,
 • plánovať, organizovať a riadiť výrobu na dielenskej úrovni.

 

Oblasti uplatnenia:

 • vo výrobných podnikoch pri riešení úloh spojených s  využitím CAx systémov,
 • programovanie výroby na CNC strojoch,
 • pracovník v IT útvare strojárskeho podniku,
 • výroba dopravných prostriedkov.

 

Podporované študentské projekty:

 • projekt „Disk“ v spolupráci so Škoda Auto

 

Úspechy študentov:

 • viaceré úspešné umiestnenia v rámci fakultných kôl ŠVOČ,
 • pravidelné úspešné umiestnenia na súťaži NC programovania,
 • víťazi súťaže v CAD modelovaní – f. Getrag Ford Transmission.

 

Zamestnávatelia:

Magna PT, U-Shin Slovakia, Whirpool Slovakia, Lear Corporation Seating Slovakia, Marelli Slovakia,  Škoda Auto, Faurecia Automotive Slovakia, Minebea Slovakia, Michatek, RF Elements, Kamax, Oerlikon Balzers Coating Slovakia, Yanfeng Automotive Interiors, Tatravagónka Poprad, Embraco Slovakia, U.S. Steel Košice, VW Slovakia