Impulz pre tvoju kariéru

Riadenie a ekonomika podniku (RaEP)

Študijný program Riadenie a ekonomika podniku, ktorý je akreditovaný v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia, priamo nadväzuje na niekoľko desiatok rokov existujúcu výučbu ekonomicky a manažérsky orientovaných študijných programov na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Absolvent študijného programu Riadenie a ekonomika podniku získa vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti riadenia a ekonomiky podnikov, z výrobných a informačných technológií a z riadenia podnikových procesov. V priebehu štúdia získa zručnosť používať programové aplikácie orientované na informačnú podporu riadenia podnikov, projektovanie, modelovanie a simulácie podnikových procesov. Je pripravený využívať základné manažérske a ekonomické nástroje a metódy a vybrané metódy priemyselného inžinierstva v praxi. Štruktúra predmetov študijného programu je koncipovaná tak, aby absolvent nadobudol rozsiahle vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia riešiť operatívne problémy vznikajúce v podnikoch. Absolvent je schopný pri riešení problémov a riadení podnikov uplatňovať princípy podporujúce zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov.

Hlavné oblasti zamerania
Ekonomika a manažment
Marketing
Personalistika a ľudské zdroje
Účtovníctvo
Projektovanie, modelovanie, simulácie
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdiumSK
Inžinierske štúdiumSK
Doktorandské štúdium

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- exkurzie v automotive výrobných podnikoch (VW, KIA, Magna, Howe a pod.)
- workshopy organizované s partnermi z praxe
- témy záverečných prác z praxe (Magna, Howe, Ryba, SHP Group a pod.)
- najmodernejšie vybavenie laboratórií
- možnosti študentských pobytov a stáži v zahraničí

Obsadzované profesie

- plánovač výroby
- personálny manažér
- projektový manažér
- procesný inžinier

Zamestnávatelia
Referencie
Tento program mi dal obrovský rozhľad, naučil ma rozmýšľať a hýbať sa vo svete nielen teoreticky, ale aj prakticky. Aj vďaka tomuto štúdiu a titulu som dnes na pozícii, na ktorú som sa vypracovala za 4 mesiace.
Ing. Simona Babušíková
Partners Group SK, Office manager of Director
Kontaktná osoba
Ing. Jaroslava Janeková, PhD.
e-mail: jaroslava.janekova@tuke.sk
tel. č.:+421 55 602 3239

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • informačné systémy,
 • ERP systémy,
 • prvky PLM systémov,
 • účtovníctvo,
 • manažment investičného rozvoja podniku,
 • aplikácia analytických nástrojov hodnotenia produktivity.

 

Vzdelávacie ciele:

 • podnikový manažment,
 • business intelligence,
 • digitálne riadenie,
 • finančné a ekonomické riadenie,
 • controlling,
 • implementácia krízového manažmentu v praxi,
 • inovačný a procesný manažment.

 

Oblasti uplatnenia:

 • plánovanie a riadenie výroby,
 • ľudské zdroje,
 • zvyšovanie efektívnosti prevádzok,
 • riadenie procesov,
 • spracovanie dát.

 

Úspechy študentov:

 • Ing. Radko Popovič, PhD.: 1. miesto v súťaži o najlepšiu diplomovú a bakalársku prácu vypísanú spoločnosťou SOVA Digital v kategórii strojárskych odborov technických univerzít na Slovensku.
 • Ing. Nikoleta Kocichová: Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najzaujímavejší podnikateľský nápad.
 • Dr. h. c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD. predseda predstavenstva spoločnosti ECO-INVESTMENT a. s., jeden z najúspešnejších podnikateľov v SR, držiteľ ocenenia Krištáľové krídlo za hospodárstvo a Medaily za zásluhy od prezidenta českej republiky. Bývalý absolvent terajšieho Ústavu manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva.

 

Zamestnávatelia:

Magna PT, Škoda Auto, Volkswagen Slovakia, SHP Group, T-Systems Slovakia, U.S. Steel Košice, Matador, KIA Slovakia, Whirpool Slovakia, Ryba Košice, Siemens, Lear Corporation Seating Slovakia