Automobilová výroba (AV)

Výchova a vzdelávanie poslucháčov študijného programu Automobilová výroba je zameraná  na prípravu odborníkov pre tvorbu nových výrobkov, projektovanie výrobných procesov, riadenie výroby automobilov a ich komponentov. Absolventi získajú teoretické, výskumné, odborné i praktické poznatky o inovačných trendoch v automobilovej výrobe. Získajú znalosti a spôsobilosti z oblastí: technológií výroby komponentov automobilov, montáže automobilov, testovania, výrobnej techniky, štruktúry výrobných pracovísk, logistiky a organizácie dodávateľských reťazcov v automobilovom priemysle. Absolventi získavajú znalosti o tvorbe nových a inovovaných výrobkov technikami počítačom podporovaného dizajnu a konštruovania, virtuálnej reality, tvorby prototypov ale aj v oblasti reverzného inžinierstva. Ovládajú metódy štíhlej a agilnej výroby. Súčasťou profilu absolventa je aj znalosť cudzieho jazyka a primerané vedomosti z ekonomiky, manažmentu, environmentalistiky a bezpečnosti. Absolventi majú ďalšie znalosti, na báze ktorých sú schopní pracovať v tíme s ostatnými profesiami participujúcimi na zabezpečení výroby (marketingu, servisných služieb, logistiky, atď.).

Hlavné oblasti zamerania
Procesy vývoja komponentov
CAD a CAE systémy
Štíhle riadenie výroby
Metódy zlepšovania procesov
Testovanie a validácia
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdiumSK, EN
Inžinierske štúdiumSK, EN
Doktorandské štúdium

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- exkurzie, workshopy a diplomové práce v spolupráci s výskumno-vývojovým centrom ŠKODA Auto Mladá Boleslav
- exkurzie do Volkswagen Slovakia a.s.
- študentský projekt v oblasti návrhu hliníkového disku automobilu
- mesačná stáž vo výskumno-vývojovom centre
- certifikát z kurzu NC programovania

Obsadzované profesie

- výrobný inžinier
- procesný inžinier
- projektový manažér
- skúšobný inžinier
- manžér servisu automobilov
- manžér predaja automobilov

Zamestnávatelia
Absolventi
Štúdium odboru Automobilová výroba bolo tým správnym štartom pre moje pôsobenie v tejto oblasti. Základom však bolo poctivé štúdium strojníctva ako takého. A práve to tvorí základ dynamického rozvoja modernej techniky, technológií, inovácií a tým aj rozvoja našej modernej spoločnosti.
Ing. Michal Dúbravčík, PhD.
Lear Corporation Engineering Slovakia s.r.o., Engineering Supervisor
Štúdium Automobilovej výroby hodnotím pozitívne. Chcel by som vyzdvihnúť možnosť pracovať na fyzických produktoch (RC Model, Shell Eco Marathon). Prešli sme v podstate od vývoja až po finálny produkt. Tento študijný program poskytuje veľký priestor na osobný rozvoj, ak sa tomu v budúcnosti chcete venovať.
Ing. Eduard Pištej
ŠKODA AUTO a.s., špecialista na oblasť kabíny (predvývoj)
Kontaktná osoba
Ing. Dušan SABADKA, PhD.
e-mail: dusan.sabadka@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 3529

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Oblasti zamerania:

 • navrhovanie komponentov automobilov, navrhovanie konštrukcií automobilov a zariadení pre výrobu dielov automobilov,
 • plánovanie výroby, vývoj technologických procesov výroby dielov automobilov a montáž automobilov,
 • implementácia technik reverzného a simultánneho inžinierstva pri vývoji dielov automobilov a ich testovanie.

 

Vzdelávacie výstupy:

 • schopnosť vyvíjať produkty a technológie ich výroby, navrhovať konštrukcie nástrojov, automatizačných a výrobných zariadení pre výrobu automobilových komponentov s podporou CAD a CAE systémov (CAD- Catia V5, Solid Works, simulácie PAM – STAMP, Sysweld, NC programovania),
 • ovládať techniky štíhlej a agilnej výroby,
 • vedomosti z oblasti certifikácie, testovania, validácie, bezpečnosti a skúšobníctva,
 • ovládať nástroje riadenia kvality a ekonomiky procesu,
 • ovládať metódy zlepšovania procesu (Kaizen, SMED, MTM, Ishikawa, ABC, 5x prečo atď.),
 • mäkké zručnosti pre efektívne riadenie (jednanie s rôznymi typmi ľudí, komunikácia, kreativita, riešenie konfliktov, zvládanie stresu a pod.),
 • ovládať zvolený cudzí jazyk.

 

Vzdelávacie ciele:

 • získať vedomosti o trendoch v oblasti alternatívnych pohonov automobilov,
 • získať vedomosti o najnovších technológiách výroby komponentov automobilov,
 • získať vedomosti o najnovších materiáloch, možnostiach ich efektívnej aplikácie z hľadiska bezpečnosti a ekológie,
 • získať vedomosti o štandardoch kvality v automobilovom priemysle,
 • získať zručnosti pri navrhovaní a overovaní funkčnosti, komponentov, mechanizmov i kompletných automobilov.

 

Oblasti uplatnenia:

 • v oblasti riadenia predaja, servisu a STK automobilov
 • v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu
 • vo výskumne vývojových centrách automobiliek, u dodávateľov agregátov a komponentov automobilov
 • v oblasti projektovania výrobných procesov, systémov plánovania kvality
 • vo výskumno-vývojovom centre automobilky: skúšobňa, tvorba prototypov, koncepčný návrh automobilu, vývoj zvarenej karosérie, návrh technológie montáže, testovania, vyhladzovania tvarov karosérie

 

Podporované študentské projekty:

 • študentský projekt v oblasti návrhu hliníkového disku automobilu
 • študentský automobil ICAR
 • študentský automobil e-CAR – elektromobil Volkswagen e-up!
 • návrh realizácia karosérie vozidla pre Shell Eco-Marathon
 • návrh standu pre predikciu charakteristík bezpečnosti tenkostenných ultraľahkých komponentov automobilov

 

Úspechy študentov:

 • Cena Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2016 za exponát: Prototyp odľahčenej karosérie študentského elektromobilu z kompozitných materiálov na platforme Volkswagen e-Up
 • Návrh a realizácia karosérie vozidla pre Shell Eco-Marathon – slovenský rekord 825 km na 1 liter paliva na pretekoch Shell Ecomarathon EUROPE 2019

 

Zamestnávatelia:

Toyota Motor Europe NV/SA, Škoda Auto Mladá Boleslav, Aufeer Design, DG Engineering, Idiada CZ, Volkswagen Slovakia, PSA Peugeot Citroën, Kia Motors Slovakia, Continental Automotive Systems Slovakia, Jaguar Land Rover Slovakia, U.S. Steel Košice, Lear Corporation Seating Slovakia, Matador Automotive Vráble, SOVA Digital, Magna Slovakia, Marelli Slovakia, Zastrova, Moto Bosch Servis, Valeo Prešov, Adient, Yangfeng, Konštrukta-TireTech, Tatravagónka