Impulz pre tvoju kariéru

Priemyselné inžinierstvo (PI)

Študijný program Priemyselné inžinierstvo v bakalárskom stupni ponúka možnosť nadobúdať kompetencie v prierezovom vednom odbore zameranom predovšetkým na oblasť  riešenia projektových, výrobných, logistických, ergonomických problémov priemyselnej praxe a manažmentu a riadenia výroby, v praktickej ako aj digitálnej podobe. Študent si v bakalárskom stupni štúdia osvojí teoretické postupy metód a techník priemyselného a digitálneho inžinierstva a nadobudne znalosti o softvérových aplikáciách, ktoré sú súčasťou riadenia životného cyklu produktu. V priebehu štúdia má študent možnosť overovať si svoje znalosti a zručnosti na vlastných riešeniach s využitím digitálnych a virtuálnych technológií. Študenti majú v rámci výuky možnosť pracovať s virtuálnou a rozšírenou realitou,  3D skenermi a 3D tlačiarňami, ktoré sú súčasťou laboratórneho vybavenia. Riešenie semestrálnych a bakalárskych prác je možné v laboratórnych podmienkach a v podnikoch priemyselnej praxe, s ktorými Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva spolupracuje. Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu Priemyselné inžinierstvo je pripravený uplatniť sa na trhu práce v strojárskych, aj nestrojárskych podnikoch rôzneho zamerania, vývojových a projekčných organizáciách, v obchodných firmách, v poradenských firmách, v technickej oblasti verejného sektora. Taktiež sa môže realizovať ako projektant výrobných procesov a systémov, ako pracovník plánovania, organizovania a riadenia výroby, zvyšovania produktivity, logistiky, ľudských zdrojov a v neposlednom rade aj ako manažér v rôznych funkčných oblastiach.

Hlavné oblasti zamerania
Koncepčné projektovanie
Modelovanie a virtuálna realita
Simulácie výrobných systémov
Digitálne technológie
Priemyselná ergonómia
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdiumSK, ENSK
Inžinierske štúdiumSK, ENSK
Doktorandské štúdiumSKSK

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- exkurzie v automotive výrobných podnikoch (VW, KIA, Magna, Howe a pod.)
- workshopy organizované s partnermi z praxe
- témy záverečných prác z praxe (Magna, Howe, Ryba, SHP Group a pod.)
- najmodernejšie vybavenie laboratórií
- možnosti študentských pobytov a stáži v zahraničí

Obsadzované profesie

- priemyselný inžinier
- procesný inžinier
- plánovač výroby
- manažér ľudských zdrojov
- projektový manažér

Zamestnávatelia
Referencie
Vedomosti získané na škole mi pomohli rýchlo zaradiť sa do profesionálnej praxe. Možnosť zahraničnej spolupráce medzi univerzitami ma doviedla k získaniu zručností potrebných pre pracovný život.
Ing. Miroslav Telepčák
Škoda Auto a.s., projektant dopravníkovej techniky
Študijný program Priemyselné inžinierstvo, ako aj katedra, mi poskytli nevyhnutné vedomosti a prístupy, ktoré sú využívané vo výrobných spoločnostiach v každom výrobnom segmente po celom svete.
Ing. Ondrej Griger
Jaguar Landrover Slovakia, Integrated Production System Leader
Kontaktná osoba
doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD.
e-mail: miriam.pekarcikova@tuke.sk
tel. č.: +421 55 602 3244

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • simulačné softvéry,
 • ERP systémy,
 • prvky PLM systémov,
 • digitálny podnik a jeho prvky,
 • CAD softvéry.

 

Vzdelávacie ciele:

 • projektovanie výrobných systémov,
 • organizovanie a riadenie výrobných procesov,
 • zásobovacia, výrobná a distribučná logistika,
 • reverzné inžinierstvo a aditívne technológie,
 • digitálny podnik,
 • smart riešenia v podnikovej praxi.

 

Oblasti uplatnenia:

 • priemyselné inžinierstvo,
 • procesné inžinierstvo,
 • plánovanie a riadenie výroby,
 • ľudské zdroje,
 • optimalizácia výroby,
 • reverzné inžinierstvo.

 

Úspechy študentov:

 • Ing. Radko Popovič, PhD.: 1. miesto v súťaži o najlepšiu diplomovú a bakalársku prácu vypísanú spoločnosťou SOVA Digital v kategórii strojárskych odborov technických univerzít na Slovensku.
 • Ing. Nikoleta Kocichová: Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najzaujímavejší podnikateľský nápad.
 • Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD. predseda predstavenstva spoločnosti ECO-INVESTMENT a. s., jeden z najúspešnejších podnikateľov v SR, držiteľ ocenenia Krištáľové krídlo za hospodárstvo a Medaily Za zásluhy od prezidenta Českej republiky. Bývalý absolvent terajšieho Ústavu manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva.

 

Zamestnávatelia:

Magna PT, Škoda Auto, Volkswagen Slovakia, SHP Group, T-Systems Slovakia, U.S. Steel Košice, Matador, KIA, Whirpool Slovakia, Ryba Košice, Siemens, Lear Corporation Seating Slovakia