Priemyselná mechatronika (PMECH)

Mechatronika integruje poznatky najmä z oblasti mechaniky, elektroniky, informatiky a riadenia. Mechatronika umožňuje zlepšenie vlastností existujúcich výrobkov, ale aj vývoj úplne nových výrobkov, ktoré doposiaľ neexistovali. Mechatronika je už dobre etablovaná takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, ako napr. automobilový priemysel, priemyselná automatizácia, robotika, spotrebná elektronika atď. Mechatronické riešenia priťahujú zákazníkov, pretože sú užívateľský prístupnejšie a ľahšie sa ovládajú. Typickým príkladom je automobilový priemysel, napr. rôzne asistenčné systémy pre zvýšenie komfortu a bezpečnosti a pod. Toto nespočetné množstvo vylepšení je dôvodom, prečo zákazníci uprednostňujú mechatronické riešenia výrobkov. Študijný program je zameraný na prípravu odborníkov strojársko-elektrotechnického zamerania so znalosťou základov informatiky, modelovania a simulácie, so znalosťou návrhu a realizácie riadiacich systémov a automatizovaných systémov pre výskum a vývoj mechatronických výrobkov.

Hlavné oblasti zamerania
Mechanika a konštruovanie
Elektronika a elektrotechnika
Informatika a programovanie
Modelovanie a simulácie
Riadiace systémy
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdiumSK, EN
Inžinierske štúdiumSK, EN
Doktorandské štúdiumSK, ENSK, EN

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- získanie certifikátu základných zručnosti navrhovania riadiacich systémov s PLC Siemens
- získanie certifikátu základných zručnosti navrhovania riadiacich systémov s BaR
- vzdelávací kurz spoločnosti Process automation solutions s.r.o.
- workshop Balluff - "Balluff detekcia objektov, priemyselná identifikácia, meracie systémy, IO link"
- exkurzie do priemyselných prevádzok
- Aventics Road Show – workshop o pneumatických a hydraulických systémoch

Obsadzované profesie

- návrhár mechatronických systémov
- systémový integrátor
- manažér multidisciplinárnych tímov
- programátor

Zamestnávatelia
Absolventi
Štúdium v odbore Mechatronika mi otvorilo dvere pre široké uplatnenia na trhu práce. V dnešnej priemyselnej výrobe prakticky neexistuje čisto mechanický výrobok, všetko je to kombinácia elektroniky, mechaniky, programovania, konštrukcie a dizajnu. A toto všetko odbor Mechatronika ponúka.
Ing. Jaroslav Rusnák
TBH Technik, s.r.o., vedúci oddelenia pneumatických systémov AVENTICS
Kontaktná osoba
doc. Ing. Ľubica Miková, PhD.
e-mail: lubica.mikova@tuke.sk
tel. č.: +421 55 602 2467

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • tvorba CAD modelov a dimenzovanie pomocou metódy konečných prvkov MKP,
 • modelovanie a simulácie mechatronických sústav v prostredí MATLAB, SolidWorks, MSC. ADAMS,
 • návrh riadiaceho systému s PLC Siemens a BaR,
 • návrh riadiaceho systému s mikrokontrolérmi,
 • návrh programových aplikácií,
 • návrh a realizácia senzorových systémov a prevodníkov meraných veličín,
 • elektromechanické systémy a aktuátory,
 • techniky strojového videnia a umelej inteligencie.

 

Vzdelávacie ciele:

 • navrhovať a dimenzovať konštrukčné uzly mechatronických sústav s podporou CAD technológií,
 • navrhovať elektromechanické, pneumatické a hydraulické sústavy,
 • návrh a realizácia riadiacich systémov na báze jednočípových mikrokontrolérov,
 • návrh priemyselných riadiacich systémov s využitím programovateľných logických automatov PLC,
 • vytváranie simulačných modelov mechatronických sústav.

 

Oblasti uplatnenia:

 • prevádzky moderných elektromechanických, elektrohydraulických a iných mechatronických sústav s počítačovým riadením, prístrojov a zariadení patriacich do triedy mechatronických sústav a výrobou ich súčastí
 • v spoločnostiach zaoberajúcich sa stavbou strojov a robotov
 • v skúšobníctve a v servise
 • pri vývoji týchto sústav a komplexov
 • PLC programátori, programátori vnorených systémov

 

Úspechy študentov:

 • 7. miesto v súťaži – RobotChallenge 2012 vo Viedni – v kategórií Puck Collector – Ing. Tomáš Salovka.
 • Cena „Osobnosť  vedy a techniky do 35 rokov – Ing. Rastislav Baláž, PhD.
 • 2. miesto na medzinárodnej robotickej súťaži „Robotic Day 2013“ v Prahe v kategórii mini sumo robot.
 • Ocenenia udelené Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností. Cena ZSVTS – Ing. Maroš Palko (SjF TUKE) -Návrh experimentálneho vozidla poháňaného stlačeným vzduchom.
 • Víťaz TOP Finále – JA Firma „Safe Step“ z Gymnázia Trebišovská ul. Košice, ktorá bola odborne vedená Katedrou mechatroniky. Produkt „Safe Step“ je inovačný a jedinečný zároveň v tom, že dopomáha k zlepšeniu viditeľnosti priechodov pre chodcov a tým znižuje riziko stretu áut s chodcami.
 • Cena za Tematickú výstavu EMA 2016 Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2016. Inšpekčný potrubný robot (Za špičkové riešenie lokomócie robota v potrubiach rôzneho druhu.)
 • Finále celoslovenskej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti robotiky, organizovanú Národným centrom robotiky. Do finále postúpil aj študent našej katedry Ing. Jozef Kostka.
 • Súťaž Pneumobil Aventics 2018. V kategórii Acceleration Race získali tím našich študentov a pedagógov 21 miesto s maximálnou dosiahnutou rýchlosťou 30,6km/h a v kategórií Arcade race získali 16. miesto. V kategórií Long distance získali 15. miesto s dojazdom 3075m.
 • 3 podané patentové prihlášky študentov z výsledkov riešenia diplomových prác.

 

Podporované študentské projekty:

 • Pneumobil Aventics – študentská súťaž automobilov poháňaných stlačeným vzduchom
 • Humanoidný robot pre súťaž v robotickom futbale
 • ŠVOČ

 

Zamestnávatelia:

Porsche Engineering Services, TBH Technik, VVÚ ZŤS Košice, EVPÚ, Huisman Konstrukce, Tatravagónka, Garrett, Kamax, Devion, Mora Moravia, Robert Bosch, Amet Slovakia, Kosit, Andritz Slovakia, Wirecard Slovakia, Process automation solutions, Linxon Slovakia Engineering, Senzor, BSH Drives and Pumps, Salit, Škoda-Auto Mladá Boleslav, Minebea Mitsumi, PHU Elektra, Siemens AG, Brose, T-systems, Kuenz – SK, U-shin, Econs Energy