Impulz pre tvoju kariéru

Automobilová výroba (AV)

Výchova a vzdelávanie poslucháčov bakalárskeho štúdia študijného programu Automobilová výroba je zameraná  na získanie teoretických vedomosti a praktických skúseností z oblasti progresívnych materiálov, technológií, analytických nástrojov  pri navrhovaní komponentov automobilov, organizácii ich výroby a ich montáži s podporou CAx technológií. Študenti si môžu ďalej rozvíjať svoje kreatívne a inovatívne zručnosti pri riešení prípadových štúdií, projektov ECO Sheel Marathon a úprav elektromobilu Volkswagen e-up! Súčasťou profilu absolventa sú aj znalosti a zručnosti z oblasti skúšania, predaja automobilov, riadenia prevádzky, riadenia údržby automobilov a iných činností súvisiacich s automotive v súlade so požiadavkami štandardov kvality  ISO TS 16949. Absolventi získajú skúseností z tímovej práce pri riešení technických problémov, riadenia malých tímov a zdokonalenie sa v prezentačných a komunikačných zručnostiach. Študijný program Automobilová výroba umožní absolventom vstúpiť do sveta výroby automobilov, riadenia predaja, servisu, STK automobilov a dodávateľského sektora automobilového priemyslu.

Hlavné oblasti zamerania
Procesy výroby automobilov
CAD a CAE systémy
Procesy vývoja komponentov
Metódy zlepšovania procesov
Testovanie a validácia
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdiumSK, EN
Inžinierske štúdiumSK, EN
Doktorandské štúdium

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- exkurzie, workshopy a diplomové práce v spolupráci s výskumno-vývojovým centrom ŠKODA Auto Mladá Boleslav
- exkurzie do Volkswagen Slovakia
- študentský projekt v oblasti návrhu hliníkového disku automobilu
- možnosť mesačnej stáže vo výskumno-vývojovom centre
- možnosť získania certifikátu z kurzu NC programovania

Obsadzované profesie

- projektový manažér
- výrobný technológ
- pracovník skúšobne
- predajca automobilov
- pracovník na STK
- pracovník vývoja

Zamestnávatelia
Referencie
Štúdium automobilovej výroby ma takmer dokonale pripravilo na prácu, ktorú vykonávam. Mám veľké šťastie, že robím presne to, čo som študoval. Teoretické a najme praktické znalosti získané počas štúdia mi veľmi pomáhajú v každodennom pracovnom a osobnom živote.
Ing. Tomáš Sloviak
Kia Motors Slovakia s.r.o., špecialista riadenia kvality dielov
Štúdium na TUKE, odbor Automobilová výroba mi umožnili nazbierať vedomosti o základných procesoch, technológiách a postupoch v automotive, čo som neskôr zúročil pri rozhodovaní sa a zorientovaní sa na pracovnom trhu. Dostali sa mi informácie z oblasti technologickej, strojárskej, manažérskej, ekonomickej.
Ing. Michal Dibala
DG. engineering a.s., CEO
Kontaktná osoba
Ing. Dušan SABADKA, PhD.
e-mail: dusan.sabadka@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 3529

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • porozumenie procesom návrhu a výroby automobilových komponentov,
 • porozumenie procesom testovania automobilových komponentov,
 • porozumenie súvislostiam medzi návrhom komponentov a ich výrobou,
 • porozumenie organizácii výroby automobilov,
 • schopnosť pracovať v širokej škále CAx systémov,
 • schopnosť optimalizácie výrobných procesov,
 • schopnosť posúdiť spoľahlivosť výrobných procesov,
 • schopnosť navrhnúť kritéria pre hodnotenie kvality výrobných procesov.

 

Vzdelávacie ciele:

 • získať vedomosti o trendoch v oblasti alternatívnych pohonov automobilov,
 • získať vedomosti o najnovších technológiách výroby komponentov automobilov,
 • získať vedomosti o najnovších materiáloch, možnostiach ich efektívnej aplikácie z hľadiska bezpečnosti a ekológie,
 • získať vedomosti o štandardoch kvality v automobilovom priemysle,
 • získať zručnosti pri navrhovaní a overovaní funkčnosti, komponentov, mechanizmov i kompletných automobilov.

 

Oblasti uplatnenia:

 • pri navrhovaní a výrobe automobilových komponentov,
 • pri testovaní a skúšaní automobilových komponentov,
 • pri inováciách automobilov a ich komponentov,
 • v službách a servise automobilov.

 

Podporované študentské projekty:

 • Shell Eco-marathon
 • Úprava elektromobilu Volkswagen e-up!

 

Úspechy študentov:

 • Cena Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2016 za exponát: Prototyp odľahčenej karosérie študentského elektromobilu z kompozitných materiálov na platforme Volkswagen e-up.
 • Návrh a realizácia karosérie vozidla pre Shell Eco-marathon – slovenský rekord 825 km na 1 liter paliva na pretekoch Shell Eco-marathon EUROPE 2019.

 

Zamestnávatelia:

Škoda Auto, Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, Jaguar Land Rover, PSA Peugeot Citroën Slovakia, Idiada CZ, Evektor, Volke, EDAG, Continental Automotive Systems Slovakia, U. S. Steel Košice, Lear Corporation Seating Slovakia, Matador, Magna PT, Marelli Slovakia, Tatravagónka Poprad, Garrett Motion Slovakia