Aplikovaná mechanika (AM)

Študijný program Aplikovaná mechanika sa v prevažnej miere orientuje na numerické a experimentálne metódy mechaniky a ich aplikácie v strojárskom a automobilovom priemysle. Ide o perspektívny  program, ktorého absolventi nachádzajú uplatnenie najmä vo výskumno-vývojových centrách ako špecialisti na počítačové simulácie a expertízne činnosti. Doktorandské štúdium poskytuje študentom veľký vedecký potenciál a rozsiahle možnosti pre výskum. Vedecké aktivity doktorandov sú zamerané na oblasť materiálového výskumu, rozvoj numerických a experimentálnych metód, analýzy mechanických sústav a štruktúr, hodnotenie medzných stavov, spoľahlivosti a životnosti súčiastok a konštrukcií.

Hlavné oblasti zamerania
Počítačové simulácie
Experimentálne metódy
Technické materiály
Analýza mechanických sústav
Navrkovanie a konštruovanie
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdium
Doktorandské štúdiumSK, ENSK, EN

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- špičkovo vybavené laboratória
- široká softvérová podpora (Abaqus, Ansys, NX Nastran, ANSA/META, PamCrash, Matlab, SolidWorks, Adams)
- aplikovaný výskum a účasť na riešení projektových úloh
- možnosť kooperácie s praxou a riešenia úloh pre prax
- zahraničné doktorandské stáže
- odborné školenia

Obsadzované profesie

- FEM špecialista
- skúšobný inžinier
- vedecko-výskumný pracovník
- tvorivý konštruktér
- projektant

Zamestnávatelia
Absolventi
Štúdium Aplikovanej mechaniky mi otvorilo dvere do sveta experimentálnej a numerickej mechaniky. Tento odbor ma naučil mnoho a to aj vďaka prístupu pedagógov, ktorí boli vždy ochotní mi poradiť alebo ma usmerniť. Veľkú prednosť tohto oboru vidím v jeho zameraní na vývoj, ktorý sa nikdy nezastaví.
Ing. Ján Potor
Evektor s.r.o., CAE výpočtár
Aplikovaná mechanika nepatrí medzi jednoduchšie študijné programy, je však správnou voľbou pre tých, ktorí majú radi výzvy. Atmosféra na katedre je super, prístup a podpora je skvelá, a absolventom aplikovanej mechaniky sa otvára množstvo dverí v oblasti vývoja. Stačí len chcieť :)
Ing. Jakub Jacko
Škoda Auto a.s., FEM špecialista na ochranu chodcov
Kontaktná osoba
doc. Ing. Ingrid Delyová, PhD.
e-mail: ingrid.delyova@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 2467

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

Absolvent študijného programu Aplikovaná mechanika sa naučí:

 • správne aplikovať teoretické poznatky z mechaniky tuhých a poddajných telies,
 • s využitím numerických a experimentálnych metód mechaniky riešiť komplexné inžinierske úlohy,
 • využívať moderné softvérové prostriedky pre tvorbu a analýzu modelov mechanických sústav,
 • navrhovať a konštruovať rozsiahle technické zariadenia, stroje a konštrukcie,
 • orientovať sa vo vlastnostiach a použití technických materiálov,
 • určovať mechanické vlastnosti a analyzovať správanie materiálov,
 • tvoriť a posudzovať technickú dokumentáciu.

 

Vzdelávacie ciele:

Absolvent študijného programu Aplikovaná mechanika:

 • dokáže analyzovať napäťové a deformačné stavy konštrukčných prvkov analytickými, počítačovými a experimentálnymi metódami,
 • dokáže riešiť problémy súvisiace s kinematikou a dynamikou mechanizmov,
 • je schopný navrhovať meracie reťazce a realizovať merania v oblasti experimentálnej mechaniky,
 • dokáže vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,
 • dokáže viesť projekty vo sfére navrhovania a vývoja strojných zariadení,
 • dokáže analyzovať, navrhovať a konštruovať rozsiahle technické celky zahrňujúce mechanické sústavy.

 

Oblasti uplatnenia:

 • výskumno-vývojové centrá a projekčné kancelárie priemyselných podnikov
 • pracoviská vedeckého výskumu
 • FEM výpočty a analýzy v oblasti vývoja komponentov pre automobilový, strojársky, letecký a spotrebný priemysel
 • experimentálne analýzy a merania
 • práce v oblasti navrhovania a konštruovania strojov, zariadení, dopravných prostriedkov a nosných konštrukcií

 

Podporované študentské projekty:

 • Študentská vedecká a odborná činnosť
 • Projekty pre mladých výskumníkov do 35 rokov
 • VEGA, KEGA, APVV, ŠF EÚ

 

Zamestnávatelia:

Volkswagen Bratislava, Hyundai/KIA Žilina, PSA Peugeot Citroën Trnava, Getrag Ford Transmissions, Škoda Auto Mladá Boleslav, Idiada CZ, Aufeer Design, Adient Slovakia, Edag Engineering, Porsche Engineering, DG Engineering, Huisman,  ZŤS VVÚ Košice, Tatravagónka Poprad, Strojárne Piesok, Whirlpool Poprad, BSH Michalovce, Spinea Prešov, Lear Prešov, Molex Kechnec, Continental Automotive Systems Slovakia Zvolen, ContiTech Vibration Control Slovakia, Schaeffler Slovensko, U.S. Steel Košice, Ricardo, BSH Drives and Pumps Košice, Marelli, U-shin, Magna