Impulz pre tvoju kariéru

Energetické stroje a zariadenia (ESaZ)

Študijný program Energetické stroje a zariadenia je radený do skupiny programov konštrukčného zamerania. Je orientovaný na osvojenie si vedomostí najmä z oblasti prúdenia tekutín, termomechaniky, transportu tepla, simulačných postupov riešenia energetických úloh, alternatívnych zdrojov energie, návrhu a konštrukcie energetických zariadení, vodíkových technológií a plazmovej technológie zhodnocovania odpadov.

Hlavné oblasti zamerania
Energetické zariadenia
Alternatívna energetika
Simulačné softvéry
Konštruovanie
Experimentálne metódy
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdiumSK
Doktorandské štúdiumSKSK

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- školenie pre prácu s tlakovými zariadeniami
- energetický audítor
- certifikácia budov

Obsadzované profesie

- projektový manažér
- tvorivý konštruktér
- projektant
- technológ
- energetik
- vedecko-výskumný pracovník

Zamestnávatelia
Referencie
Dva roky štúdia na KET mi dali výborný základ na profesionálne pôsobenie v oblasti vývoja tepelných čerpadiel. Bez získaných poznatkov na katedre by bolo náročné presadiť sa u významného zahraničného výrobcu tepelných čerpadiel. Štúdium môžem len odporučiť, nakoľko má široký záber v oblasti energetiky.
Ing. Mária Bartková
Tatramat - ohrievače vody, s.r.o., riaditeľ konštrukcie
Štúdium v odbore Energetické stroje a zariadenia mi dalo kvalitné základy, na ktorých som začal stavať svoju profesijnú kariéru v oblasti Energetiky. Získané vedomosti boli v takom rozsahu, že som dokázal obstáť medzi špecialistami v oblasti Energetiky na veľkých nadnárodných projektoch.
Ing. Ľuboš Fedorko
Slovenské elektrárne, a.s., Špecialista jadrovo-bezpečnostných analýz
Kontaktná osoba
doc. Ing. Natália JASMINSKÁ, PhD.
e-mail: natalia.jasminska@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 4357

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • návrh a konštrukcia rozsiahlych technických riešení v oblasti energetiky,
 • znalosti z oblasti moderných simulačných programov a ich súčastí,
 • skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, analýzou získaných údajov, zhodnotenie pozitív a negatív vlastného návrhu v oblasti energetiky,
 • samostatnosť a tvorivosť,
 • komunikácia vo svetovom jazyku,
 • využitie informačných technológií pri kontrole a riadení procesov,
 • predpoklady k podnikaniu v oblasti výroby, spotreby a predaja energií,
 • predpoklady nájsť uplatnenie vo všetkých sférach národného hospodárstva, kde sa prevádzkujú energetické stroje a zariadenia.

 

Vzdelávacie ciele:

 • teoreticko-metodologický odborný základ,
 • teória experimentu a metodika vyhodnocovania,
 • metodika konštruovania strojov a zariadení využívaných v energetike,
 • spôsoby výroby energie, jej distribúcia a spotreba,
 • riešenie simulačných úloh prostredníctvom príslušných softvérových produktov,
 • samostatné navrhovanie energetických strojov v príslušných programoch.

 

Oblasti uplatnenia:

 • strojárske podniky
 • energetické podniky
 • oblasť obnoviteľných zdrojov a alternatívnej energetiky
 • numerické metódy a simulácie energetických procesov
 • výskum a vývoj v oblasti energetiky

 

Úspechy študentov:

 • Cena veľtrhu Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre
 • Cena SPP za najlepšiu diplomovú prácu
 • Cena prof. Nemessányiho
 • Cena Slovnaft za najlepšiu diplomovú prácu
 • Súťaž o cenu Karla Velka

 

Podporované študentské projekty:

 • Autíčko na vodíkový pohon

 

Zamestnávatelia:

SPP, VSE, VSD, TEKO, TEHO, Tatramat – ohrievače vody, ZŤS VVÚ Košice, VUJE, Bronx Process Technologies, Eustream, Bukocel, OEZ Energo, U.S. Steel Košice, SIEA, SWEP Slovakia, Bukóza Energo, Tepelné systémy, Tatravagónka, Marelli Slovakia, Embraco Slovakia