Výrobná technika (VT)

Absolvent študijného programu je vedecký pracovník pripravený pracovať v oblasti výskumu, experimentálneho vývoja, inteligentného riadenia a automatizácie v súčasných podmienkach v súlade s požiadavkami Industry 4.0. Uplatnenie v programe Výrobná technika má široké možnosti na trhu práce, vo výskumnej, experimentálnej aj náročnej prevádzkovej praxi. Štúdium cieli na nadobudnutie znalostí s experimentovaním, konštruovaním, testovaním a overovaním v moderných softvéroch, aké sa používajú v špecializovaných vývojárskych a vedeckých tímoch.

Hlavné oblasti zamerania
Výskum modulárnych štruktúr
Experimentálny vývoj
Automatizácia a inteligentné riadenie
Aditívna výroba
Generatívny dizajn
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdium
Doktorandské štúdiumSKSK

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- exkurzie mimo školy, Magna, Magnetti Marelli, Swep, Vamex
- inovačné workshopy, Sova Digital Bratislava

Obsadzované profesie

- manažér
- konštruktér
- technológ
- súkromný podnikateľ
- supervízor
- operátor
- STK vedúci technik

Zamestnávatelia
Absolventi
Odbor Výrobná technika na SjF TUKE mi dala veľa odborných poznatkov. Nielen teoretické, ale hlavne praktické. Spoznala som veľa odborníkov, ktorí ma stále dokázali posunúť vpred. Štúdium mi napomohlo formulovať, analyzovať a hľadať riešenia, bolo pre mňa stále osobným rastom a obohatením.
Ing. Patrícia Dudová, PhD.
Ordislovak s.r.o., Support Senior Shop Manager
Doktorandské štúdium som absolvoval externe na odbore Výrobná technika. Počas štúdia som sa venoval experimentálnemu vývoju riadenia modulárnej výrobnej štruktúry. Oceňujem možnosť rozvíjania odbornosti na špičkovom vlastnom projekte. S tímom vedcov na katedre sa mi výborne spolupracovalo. Aj vďaka tomu som získal neoceniteľné skúsenosti.
Ing. Martin Pituk, PhD.
B/S/H Drives and Pumps, Groupleader na oddelení verifikácie a simulácie
Kontaktná osoba
prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
e-mail: jozef.svetlik@tuke.sk
tel. č.: +421 55 602 2195

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • teoretické a praktické vedomosti o stavbe strojov,
 • progresívne metodické postupy počítačového konštruovania,
 • poznatky z priemyselného dizajnu,
 • prevádzkovanie a údržba strojov,
 • praktické základy pre programovanie strojov a výrobných systémov,
 • vedieť analyzovať, navrhovať a konštruovať zložité strojné zariadenia,
 • rozšírené poznatky o trendoch a nastupujúcich technológiách,
 • praktické skúsenosti s aditívnou výrobou.

 

Vzdelávacie ciele:

 • teoretické vedomosti v odbore,
 • praktické skúsenosti v odbore, nadobudnuté počas štúdia formou práce na zadaniach, exkurzií, praxe v podnikoch, spolupráce na reálnych projektoch,
 • rozvinuté technické kritické myslenie,
 • odbornosť v konštrukcii a dizajne strojných zariadení,
 • vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia kvality, bezpečnosti ako súčastí TPM.

 

Oblasti uplatnenia:

 • konštrukcia
 • prevádzka
 • priemyselný dizajn
 • manažment
 • súkromný podnikateľ

 

Úspechy študentov:

 • Michal Šašala, Konštrukčný návrh vibračného mlyna v spolupráci so SAV, ŠVOČ II miesto.
 • Tomáš Tilo, Inovácia dizajnu ručnej brúsky, Schneider electric, s.r.o., III. Miesto. ŠVOČ II miesto.
 • Ondrej Šimčák, Univerzálny prípravok pre montáž automobilových prevodoviek, udelený patent, ŠVOČ II miesto.
 • Jozefína Mihaľovová, Valcový vysekávací stroj, fakultné kolo ŠVOČ, realizácia v praxi a založenie vlastnej firmy Lekra, s.r.o.
 • Lukáš Repák, Konštrukcia robotickej jednotky pre mobilný robotický vozíkový systém, fakultné kolo ŠVOČ, realizácia projektu v rámci VHČ do firmy SOS elektronic, s.r.o.

 

Podporované študentské projekty:

 • ŠVOČ katedrové a fakultné kolo
 • Ako ošúpať banán inak ako ručne, SOVA Digital Bratislava
 • My Machine, kreatívne myslenie a projekty

Zamestnávatelia:

Spinea Technologies, Magna, Marelli, Swep, Vamex, VVÚ ZŤS Košice, CERN, PSA