Počítačová podpora strojárskej výroby (PPSV)

Študijný program je zameraný na prípravu odborníkov, ktorí sú spôsobilí systémovo a komplexne riešiť technologické, materiálové, konštrukčné  a organizačné úlohy v modernej strojárskej výrobe. Majú znalosti z inžinierskej informatiky a strojárskych technológií, ktoré integrujú vedomosťami ekonomického charakteru, čo absolventom umožní riešiť problémy riadenia a prevádzkovania výroby na všetkých úrovniach. Študijný program je orientovaný na oblasť rozvoja CAx technológií a ich implementácie do prípravy a realizácie strojárskej výroby. Absolventi ovládajú CAD/CAM/CAE systémy a sú schopní stať sa plnohodnotným článkom systému súbežného inžinierstva.

Hlavné oblasti zamerania
CAE simulácie technologických procesov
CAD modelovanie
CAM systémy a CNC programovanie
Výrobné technológie
Materiály
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdiumSK
Inžinierske štúdiumSK
Doktorandské štúdium

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- certifikát Solidworks CSWA (associate)
- certifikát Solidworks CSWP (professional)
- workshop Moldex 3D – simulácia pri navrhovaní výliskov z plastov
- workshop Simufact – simulácia výrobných procesov
- workshop 3D skenovanie v praxi
- školenie CNC programovania
- stáže v zahraničí na letnej škole v rámci programu CEEPUS

Obsadzované profesie

- CAD vývojár
- CAM programátor
- FEA inžinier
- projektový manažér

Zamestnávatelia
Absolventi
Počas štúdia som získal prehľad v oblastí RP technológií a materiálov, ktoré v práci využívam každý deň. Jedným z dôvodov môjho prijatia do vývoja ŠKODA AUTO bol široký prehľad v oblasti výroby (a schopnosti jeho priamej aplikácie v rôznych pracovných situáciach), ktorý som nadobudol počas štúdia.
Ing. Štefan Pásztor
Škoda Auto, a.s., Technológ, projektant stavby modelov a prototypov
Štúdium na SjF bolo pre mňa veľmi prínosné. Počas štúdia som prichádzal do kontaktu s inovatívnymi zariadeniami. Jedným z nich bolo zariadenie na celoplošnú analýzu deformácií na výliskoch, ktoré bolo v tom čase jedinečné na Slovensku. Táto skúsenosť mi pomohla uplatniť sa v odbore hneď po ukončení štúdia.
Ing. Miroslav Jurčišin, PhD.
MCAE Systems s.r.o., Sales Engineer
Kontaktná osoba
Ing. Ivan Gajdoš, PhD.
e-mail: ivan.gajdos@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 3515

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • absolventi získajú znalosti z oblasti konvenčných a nekonvenčných strojárskych technológií,
 • vedomosti a zručnosti z modelovania a simulácie technologických procesov,
 • sú schopní aplikovať metódy a techniky počítačovej podpory vo výrobných technológiách,
 • dokážu analyzovať a riešiť problémy spojené s výrobnými technológiami v strojárstve,
 • sú schopní realizovať výskum a vývoj s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,
 • získajú predpoklady pre tvorivý a systémový prístup k riešeniu úloh vo výrobe.

 

Vzdelávacie ciele:

 • ovládanie CAD systémov vo vývojovej fáze pre podporu strojárskej výroby,
 • osvojenie postupov aplikácie CAE nástrojov pri návrhu a analýze výroby,
 • aplikovanie CAM nástrojov pri tvorbe CNC programov,
 • osvojenie optimalizačných techník vo výrobných technológiách.

 

Oblasti uplatnenia (odrážkovite, max. 5):

 • vo výrobných, vývojových, a vedecko-výskumných organizáciách pri riešení úloh spojených s problematikou aplikácie CAx systémov
 • koordinátori vývojových tímov vo výrobných organizáciách
 • na riadiacich a prevádzkových postoch vo firmách zameraných na strojársku, elektrotechnickú aj nestrojársku výrobu
 • koordinátori a manažéri pracovných teamov pri navrhovaní a vývoji modernej výroby v zmysle konceptu Industry 4.0

 

Úspechy študentov:

 • 2. miesto v Česko-Slovenskej sútaži v pokročilom CAD modelovaní v Solidworks
 • 1. miesto v súťaži „Rez prevodovky PowerShift“
 • Pravidelné úspešné umiestnenia na súťaži CNC programovania
 • Viaceré úspešné umiestnenia v rámci fakultných kôl ŠVOČ

 

Podporované študentské projekty:

 • Súťaž v CNC programovaní
 • Projekt „Disk“ v spolupráci so Škoda Auto
 • Projekt „ Ako ošúpať banán inak ako ručne“ v spolupráci so Sova Digital

 

Zamestnávatelia:

Lear Corporation Seating,  Marelli Kechnec Slovakia, Aufeer design, Idiada, Škoda Auto, Magna PT, Faurecia Automotive Slovakia, Minebea Slovakia, U-Shin Slovakia,  Michatek, RF Elements, Kamax, Oerlikon Balzers Coating Slovakia, Yanfeng Automotive Interiors, Tatravagónka Poprad, Embraco Slovakia, U.S. Steel Košice, Adient Slovakia