Impulz pre tvoju kariéru

Strojné inžinierstvo (SI)

Strojné inžinierstvo je široko profilovaný študijný program, ktorého absolvent získava komplexné vedomosti z viacerých oblastí strojárstva s presahom aj na ďalšie priemyselné odvetvia. Štruktúra študijného programu je daná vyváženou kombináciou technických a prírodovedných predmetov orientovaných prevažne na navrhovanie, konštruovanie, mechaniku, inžinierske materiály, výrobné technológie a riadenie výrobných procesov, čo poskytuje absolventovi široké možnosti uplatnenia sa v odbore. Absolventi získavajú okrem teoretických poznatkov aj dôležité praktické skúsenosti z oblasti 3D modelovania, počítačových simulácií a expertíznych meraní, ktoré sú rozhodujúce pre vykonávanie vysokoodborných činností typických pre oblasť R&D.

Hlavné oblasti zamerania
Mechanika
Konštruovanie
Technológie
CAD modelovanie
CAE simulácie
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdiumSK, EN
Inžinierske štúdiumSK, EN
Doktorandské štúdium

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- absolvent získava medzinárodný certifikát EUR-ACE, ktorý ho oprávňuje užívať titul euroinižnier, resp. eurobakalár
- témy záverečných prác z praxe (Škoda Auto, Idiada, Aufeer Design, Continental, Contitech, Tatravagónka, a pod.)
- semestrálny kurz Základy Abaqusu
- možnosť zapojenia sa do projektu Škoda-Disk
- exkurzie do významných podnikov v SR a zahraničí, vrátane praxe a študentských stáží
- spoločné workshopy a riešenie projektov v spolupráci so SUN MOON University, Južná Kórea
- možnosť podieľať sa na vývoji prototypu ultraľahkého automobilu pre Shell eco Marathon ako aj automobilu na pohon stlačeným vzduchom
- možnosť práce v Prototypovom a inovačnom centre SjF TUKE

Obsadzované profesie

- výpočtár
- konštruktér
- projektant strojných zariadení
- CAD dizajnér
- expertízny technik
- plánovač údržby strojov a zariadení

Zamestnávatelia
Referencie
Môžem povedať, že štúdium na fakulte mi dalo dobrý základ pre ďalší rozvoj a pracovné uplatnenie. Ako veľké plus vnímam možnosť zapojiť sa do rôznych motivačných programov pre študentov a získavať štipendiá, ktoré mi pomohli ďalej sa prakticky rozvíjať a tiež ocenenia, ktoré zlepšili moje možnosti pri hľadaní si práce.
Ing. Martin Beliško
Lear Corporation Engineering, CAD designer
Úspešným ukončením študijného programu Strojné inžinierstvo absolvent získa široké zameranie v strojárstve. Po štúdiu je teda možné vyberať si z viacerých možností zamestnania, a nielen jedno konkrétne, ako by to bolo pri ukončení iného študijného programu.
Ing. Patrícia Spodník Diabelková
IEE Sensing Slovakia s. r. o., Design engineer
Kontaktná osoba
doc. Ing. Ingrid Delyová, PhD.
e-mail: ingrid.delyova@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 2467

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • absolvent sa naučí orientovať vo vlastnostiach inžinierskych materiálov, bude rozumieť ich správaniu a poznať možnosti ich technického využitia,
 • absolvent získa prehľad o technologických procesoch výroby strojárskych produktov,
 • absolvent bude vedieť správne aplikovať poznatky z oblasti mechaniky tuhých a poddajných telies,
 • absolvent nadobudne znalosti z oblasti konštruovania a navrhovania strojov, strojných zariadení a konštrukcií,
 • absolvent získa prax v tvorbe CAD modelov a technickej dokumentácie,
 • absolvent sa naučí pracovať s najmodernejšími CAE programami a bude vedieť vykonávať počítačové analýzy a simulácie.

 

Vzdelávacie ciele:

 • tvoriť a posudzovať technickú dokumentáciu,
 • analyzovať napäťové a deformačné stavy konštrukčných prvkov analytickými, počítačovými a experimentálnymi metódami,
 • riešiť problémy súvisiace s kinematikou a dynamikou mechanizmov,
 • vytvoriť konštrukčný návrh strojov, resp. jeho častí a vykonať príslušné analýzy,
 • analyzovať, navrhovať a konštruovať rozsiahle technické celky zahrňujúce mechanické sústavy,
 • schopnosť využívať moderné metódy virtuálneho konštruovania.

 

Oblasti uplatnenia:

 • profesie zamerané na navrhovanie, konštruovanie, numerické výpočty, experimentálne merania v strojárskom, automobilovom, leteckom, spotrebnom a energetickom priemysle,
 • profesie z oblasti inžinierskeho vývoja a vedeckého výskumu (primárne výskumno-vývojové centrá a projekčné kancelárie priemyselných podnikov),
 • podniky zamerané na stavbou strojov, robotov, manipulátorov a dopravníkov,
 • podniky zamerané na výrobu prístrojov a komponentov pre automobilový priemysel.

 

Úspechy študentov:

 • najlepšia diplomová práca Slovnaft,
 • najlepšia diplomová práca SPP,
 • dvakrát 1. miesto v súťaži „Ako ošúpať banán, inak ako ručne“,
 • ocenenie študentov v rámci Global Capstone Design Workshopu v spolupráci s univerzitou v Južnej Kórei,
 • viacnásobné ocenenie od Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností za najlepšiu konštruktérsku záverečnú prácu,
 • 1. miesto vo fakultnom kole ŠVOČ.

 

Podporované študentské projekty:

 • študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ),
 • spoločné študentské projekty a workshopy s univerzitou SUN MOON z Južnej Kórei,
 • projekt Disk v rámci spolupráce so Škoda Auto.

 

Zamestnávatelia:

Volkswagen Slovakia, Hyundai/KIA Žilina, PSA Peugeot Citroën Slovakia, Škoda Auto Mladá Boleslav, Idiada CZ, Aufeer Design, Adient Slovakia, Edag Engineering, Porsche Engineering, DG Engineering, Huisman,  ZŤS VVÚ Košice, Tatravagónka Poprad, Strojárne Piesok, Whirlpool Slovakia, BSH Michalovce, Spinea Prešov, Lear Corporation Seating Slovakia, Molex Kechnec, Continental Automotive Systems Slovakia Zvolen, ContiTech Vibration Control Slovakia, Schaeffler Slovensko, U.S. Steel Košice, Ricardo, BSH Drives and Pumps, Marelli Slovakia, U-shin Slovakia, Magna PT